Connect 365

Eén geïntegreerde productivity suite in de cloud gebaseerd op Microsoft 365​
Peter Hofstee

De Connect 365 suite

De Connect 365 suite bestaat uit functionele packs met daarin apps, widgets, adaptive cards en frameworks die versnelling brengen voor organisaties en een toevoeging zijn op Microsoft 365 en Viva. ​

Connect 365 leveren we als een SaaS-dienst. Vanuit een centrale engine zorgen we voor ervoor dat nieuwe of verbeterde functionaliteit direct beschikbaar is. Ook verzorgt InSpark de monitoring, en is via de portal inzichtelijk wat er gebeurt, zodat je daarop kunt acteren. We zorgen proactief dat alles blijft werken. We hebben Graph-intelligentie toegevoegd om laagdrempelig informatie uit je bestaande applicatielandschap naar je productiviteitsplatform te halen. En een set aan adaptive cards en bots om proactief te communiceren met medewerkers. ​

Pack 1. Hub​

Met dit pack heb je toegang tot een set aan apps voor Teams en SharePoint die effectieve samenwerking en communicatie bevorderen. Dit vormt de basis voor een slim, geïntegreerd en vooral gepersonaliseerd portaal, gebaseerd op​ Microsoft 365. De opzet met vooraf​ gedefinieerde componenten voorkomt onnodig maatwerk of langdurige implementatie. Voorbeelden van apps zijn een ‘wie-is-wie’, gepersonaliseerd nieuws, een app grid, de news hub en een profielwizard.​

Pack 2. Provisioning​ ​

Provisioning is het proces waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om via een wizard eenvoudig Microsoft Teams of SharePoint Sites aan te maken. We leveren een set aan basis-templates mee voor het aanmaken van sites. We richten de provisioning zo in dat het beleid van je organisatie automatisch wordt gevolgd en je compliant bent met met eventuele sectorspecifieke regels en richtlijnen.

Pack 3. Virtual assistant​

We leveren met dit pack een intelligent chatbotplatform dat het mogelijk maakt om via een virtuele assistent in Teams in contact te blijven met medewerkers en selfservice mogelijk te maken. Maak gebruik van de standaard beschikbare kennisbanken voor bv. IT- en HR-ondersteuning of koppel een eigen kennisbank en creëer zo je eigen virtuele assistent. 

Pack 4. Power Platform

​We stellen een governance-baseline met je op. Vervolgens rollen we een Power Platform landingzone uit en installeren we de Center of Excellence toolkit. Daarmee heb je inzicht in het gebruik van de apps. Samen met de monitoring op specifieke events kunnen we zo sturen op governance, performance, capaciteit en continuïteit van de workloads in het Power Platform. Tenslotte stellen we een set aan componenten beschikbaar om sneller en eenvoudiger apps en workflows te bouwen.

Pack 5. Compliancy

Met een gestandaardiseerde inrichting van Microsoft 365 zorgen we dat je als organisatie (blijft) voldoen aan de plicht om (bijzondere) persoonsgegevens en overige (privacy)gevoelige informatie juist te beheren en beschermen. En daarnaast aantoonbaar te voldoen aan de eisen van relevante wet- en regelgeving. Met Microsoft Compliance Manager en onze eigen event-monitoring zorgen we vervolgens voor aantoonbaarheid van de genomen maatregelen.

Iedereen in de flow met het Employee Experience Platform

Een grote dagelijkse frustratie voor veel medewerkers: het continu moeten schakelen tussen verschillende systemen en ook überhaupt het opstarten van allerlei verschillende applicaties om de werkdag te kunnen starten.

Met een employee experience platform kan dat anders: al je taken uitvoeren zonder te schakelen tussen verschillende applicaties, alles wat je invoert komt automatisch in de juiste systemen en je kan in één omgeving alle informatie vinden die je nodig hebt.

In deze whitepaper lees je:
 Hoe soepele werkprocessen de medewerkerstevredenheid hoog houden
 Welke uitdagingen de huidige werkplek hierin brengt
 Slimme voorbeelden van het creeëren van een betere werkflow
 Concrete stappen naar een werkplek die een goede werkflow bevordert

Employee experience platform

Download whitepaper

Wij werken o.a. voor

Hoe ziet jouw digitale werkplek eruit?

Praat eens over je plannen. Wij denken graag met je mee!
Neem contact op

Contactformulier

Lees meer over Connect 365