De hoeveelheid beschikbare (open) data groeit explosief. Ook technologieën en slimme technieken waarmee je die data beter dan ooit kunt analyseren, ontwikkelen zich razendsnel. Gemeenten en overheidsinstanties beschikken over een enorme variëteit aan (big) databronnen. Met geavanceerde analysetools en Machine Learning haal je uit al deze data waardevolle inzichten voor sturing en innovatief beleid.

Hoe zet je data doelmatig in voor je beleid? Hoe destilleer je rapportages uit een veelheid aan ruwe gegevens? Hoe behoud je overzicht en verkrijg je nieuwe beleidsinzichten uit alle beschikbare informatie? En hoe zorg je ervoor dat bij data-analyse de privacy, beveiliging, schaalbaarheid en connectiviteit niet in het geding komen? Dat kan allemaal: met Data Platform as-a-Service.

Dit is Data Platform as-a-Service

DPaaS is een kernapplicatie die je inzet als dienst voor centrale verzameling, slimme analyse, visualisatie en rapportage van (big) data. De data komt uit diverse bronnen: interne systemen, databases, webgebaseerde en andere open apps, sensoren en apparaten. De berg ruwe inputgegevens is vaak kolossaal en onoverzichtelijk. Met DPaaS niet meer!

DPaaS structureert, analyseert en rapporteert. Zo ontstaan nieuwe beleidsinzichten. DPaaS werkt met de meest moderne, hoog beveiligde datatechnologieën: Azure Data Lake & Data Factory, Data Science Workspace en Microsoft Power BI. Met DPaaS ontsluit je waardevolle kennisbronnen voor je organisatie, zodat beleid en bijbehorende maatregelen beter gefundeerd én sneller gevormd kunnen worden.

SHARE
Onze DataLab-aanpak
1. Voorfase en oriëntatie
We verkennen je visie, behoefte(n), de technologische opties en het scenario. We identificeren de databronnen en het benodigde datamodel
2. Structurering en koppeling
Alle geïdentificeerde databronnen worden gestructureerd en voor data-inname aan DPaaS - jouw DataLab - gekoppeld
3. Verwerking
Alle verzamelde data wordt centraal opgeslagen, voorbereid, geanalyseerd en gecompleteerd door middel van Machine Learning. Resultaat: een Power BI-dashboard met inzichten en visualisaties voor jouw scenario’s en beleid
4. Iteratie
Je hebt inmiddels een backlog gecreëerd met dataprojecten voor slim beleid en automatisering. Het proces kan voor nieuwe projecten eenvoudig aangepast en herhaald worden. Successen en resultaten worden zichtbaar gemaakt

“We willen laten zien hoe je een organisatie digitaal kunt inrichten. We willen koploper zijn op het gebied van technologie en bewijzen dat besturen écht anders kan”

Michiel Koster
Directeur Hollands Kroon

Tim Swaag

Klant Succesmanager Lokale overheid

Meer weten?
In ruil voor een kopje koffie, kom ik graag langs om het gesprek aan te gaan en te kijken hoe ik jullie kan helpen.