Het Cognitive Services pack biedt de mogelijkheid om ongestructureerde data te ontsluiten uit bronnen zoals e-mails, PDF rapporten, log bestanden, verslagen, rapporten en ook diverse media bestanden.

Binnen een organisaties is ongestructureerde data in grote hoeveelheden aanwezig. Denk daarbij aan bronnen en bestanden zoals zojuist benoemd. De verwachting is dat tot wel 80% van de data binnen organisaties ongestructureerd is ondanks dat de meeste aandacht uitgaat naar gestructureerde data uit databases.

Ongestructureerde data bevat vaak waardevolle informatie, zoals klantfeedback, sentimentanalyse, visuele trends en geluidsfragmenten. Door deze data te combineren met gestructureerde gegevens uit databases, ontstaat een diepgaand inzicht dat je helpt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en kansen te identificeren die anders over het hoofd zouden worden gezien.