Het Connected pack verwerkt streaming data vanuit bijv. IOT sensoren en zet deze datastroom om naar bruikbare informatie voor de eindgebruiker.

Steeds meer producten, apparaten, objecten en zelfs mensen worden voorzien van sensoren. Het aantal zogenoemde connected products neemt in een razendsnel tempo waardoor de markt in korte tijd volwassen is geworden.

Het Connected pack is ontworpen voor het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden real-time streaming data afkomstig van een of meerdere bronnen, zoals IoT toepassingen, sensoren en andere streaming bronnen. Het Connected pack verwerkt al deze data tot bruikbare stuurinformatie voor de business.