Bij alle locaties waar de Smart Distance oplossing van InSpark is geïnstalleerd, kunnen de badges worden gebruikt. Zelfs bij andere bedrijven die dit systeem afnemen, kunnen medewerkers hun eigen badges gebruiken. Zij hoeven enkel hun badgenummer te laten registreren bij het bedrijf waar ze op bezoek zijn.