Als je met Kubernetes en containers werkt, zul je een nieuwe, stringente en consequente denkwijze moeten adopteren. Alles draait om overzichtelijkheid en vooruitzien. Met Kubernetes los je problemen op voordat ze zich voordoen. Dat vraagt om een totaal andere mindset. Niet alleen moet je alle orkestratieregels van tevoren vastleggen. Dat zijn regels als: het minimum aantal actieve instanties per container, responstijden en drempelwaarden, of het bijplaatsen en herstarten van instanties in geval van problemen. Je moet bijvoorbeeld ook heel goed nadenken waar je je data opslaat, want die opslagplaatsen moeten door de diverse containers gelijktijdig benaderd en bevraagd kunnen worden.

Ook moet je van tevoren een draaiboek hebben voor de omgang met gevoelige gegevens, het zogenaamde ‘secret management’. Identiteiten en inloggegevens (bijvoorbeeld usernames en wachtwoorden voor websites) mogen zich nooit als tekst in je containers bevinden; die moeten elders opgeslagen en opgevraagd worden. In een hybride omgeving met een mix van container- en andere infrastructuur moeten alle servers benaderbaar blijven. Dat vergt een integrale, bijna symbiotische manier van ontwikkelen, werken en denken.

En dat is meteen het enige nadeel van Kubernetes: met zóveel opties, variabelen en mogelijkheden moet je kunnen omgaan. Zonder de nodige technische kennis kan Kubernetes al snel een ondoordringbare jungle worden. Het is daarom belangrijk dat je met goede Kubernetesspecialisten werkt, die precies weten waarop je moet letten bij het plannen, ontwerpen, schalen, beveiligen en inrichten van je clusters. Dan weet je zeker dat je ook uit jouw Kubernetes omgeving alle genoemde voordelen kunt halen!