Het Power Platform bestaat uit een set ‘Low-Code/No-Code’ tools binnen Microsoft 365 waarmee je business apps kan maken. Een voorbeeld van een business app is een simpel verlof aanvraagproces met een goedkeuring. Het platform kan tevens ingezet worden om een gehele bedrijfstak te ondersteunen met responsive mobile apps, geautomatiseerde procesketens, geavanceerde dashboards en interactieve (chat) bots.  

De tools waarmee je deze business app kan bouwen: 

  • Power Apps voor het raakvlak tussen gebruikersinteractie en gegevens zoals formulieren, mobiele toepassingen, gegevensverwerking en (ACT)
  • Power Automate voor de te automatiseren acties om simpel herhalend handwerk van de gebruikers weg te nemen zoals het versturen van berichten, verrijken van gegevens of zelfs het robotiseren van handmatige handelingen (AUTOMATE) 
  • Power BI voor een optimale weergave van gegevens in rapportages en dashboards (ANALYZE) 
  • Power Virtual Agents voor chatbots die de meest voorkomende vragen kunnen beantwoorden al dan niet gekoppeld aan de voorgaande tools (ASSIST) 
  • Alle bovenstaande tools zijn te verbinden met gegevens via de zogenaamde “Data Connectors“. Dit zijn talloze gegevensverbindingen (API’s) die vanuit Microsoft worden aangeboden om te verbinden met zowel Microsoft gegevensbronnen (SharePoint, OneDrive for Business, Exchange, SQL, Dynamics, Azure Active Directory etc.) als derde partij gegevensbronnen (SAP, Salesforce, DocuSign etc.) 
  • De AI builder stelt je in staat om via een wizard achtige ervaring (wederom Low-Code No-Code) de krachten van Artifical Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) aan te wenden en te integreren in de rest van het Power Platform. Denk aan gegevens classificeren, objecten herkennen, formulierverwerking etc.