Kubernetes (spreek uit: “Koebernetties”, door kenners afgekort tot “K8s”) is een oorspronkelijke door Google gelanceerde softwarebeheertechniek voor het management en de orkestratie van containers. Met de overdracht van de technologie aan de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) werd Kubernetes open source en gekoppeld aan Docker, de populairste software voor containerisatie.

Met Kubernetes kun je containers geheel automatisch groeperen (‘clusteren’) en aansturen (‘orkestreren’). In de containers bevinden zich zogeheten “microservices”: functionaliteiten van applicatiesoftware (websites, webshops, storage, bedrijfs- en procesapplicaties). De applicatiesoftware wordt opgeknipt in vele kleine serviceblokken en in containers geplaatst. Dit noemt men ‘container-virtualisatie’.