De gang naar de cloud kan je aanzienlijke operationele en infrastructurele kostenbesparingen opleveren. Je moet echter ook rekening houden met nieuwe kosten, bijvoorbeeld voor de migratie zelf en nieuwe kostenelementen die door het gebruik van cloud diensten ontstaan. Directe cloud kostenelementen zijn bijvoorbeeld:

  • (virtuele) serverkosten (afhankelijk van type, aantal VM’s, CPU/cores)
    Licentiekosten en subscription fees (Azure, App Services, etc.)
  • Managed Services en andere servicekosten
  • Bandbreedte- en opslagkosten (databases, transfervolumes, rekencapaciteiten)
  • Kosten voor high performance databases (zoals SQL), load balancers en add-ons
  • Security, back-up & recovery
  • Beheerkosten

Uitgebreide informatie over de algehele kosten van (migratie naar) de cloud kun je lezen in deze whitepaper: “Wat kost de cloud”.

De specifieke Azure diensten die je betrekt, worden – doorgaans op maandelijkse basis – naar gebruik gefactureerd (“Pay as you go”). Toch zul je van tevoren heel goed moeten kijken naar het te verwachten gebruik en dus de te verwachten kosten voor de door jou afgenomen diensten. Zeker als je ervoor kiest om ‘slechts’ met Rehosting of Refactoring (zie hoofdstuk 4) te migreren. Dan kunnen de operationele kosten voor het gebruik van afzonderlijke diensten en capaciteiten aanzienlijk stijgen. Daarnaast heb je voor de meeste Azure diensten nog steeds kosten voor inrichting en beheer. Voor bijvoorbeeld een virtuele server vallen de kosten en zorgen van de hardware weg, maar software updates, back-ups en monitoring zijn nog steeds nodig.

Je zult dus een inschatting moeten maken van de vereiste capaciteit (rekenkracht, VM’s/instanties, opslagruimte etc.) om niet onaangenaam verrast te worden. Een handige tool voor kostencalculaties is de Azure Prijscalculator.

Microsoft Azure is geen magische oplossing voor alle IT uitdagingen. Maar het is zeker wél een meer dan waardevolle aanvulling op, of zelfs vervanging van bestaande IT infrastructuren. Flexibel vanuit de cloud werken zonder zorgen om technische infrastructuur én snel kunnen inspelen op een sterk veranderende vraag; veruit de meeste organisaties kunnen daar vandaag de dag niet meer omheen. En daarvoor is er Microsoft Azure.