In 8 stappen naar een succesvolle innovatie

Er is geen winnende formule voor geslaagde innovaties. En dat is misschien maar goed ook. Het innovatietempo zou dan duizelingwekkend hoog worden, met alle (nare) gevolgen van dien. Inmiddels hebben we uitgebreide ervaring met innovatietrajecten, zo hebben we al meer dan 50 trajecten doorlopen met onze klanten en ruim 150 innovatieworkshops gegeven. Op basis van deze ervaring en algemene best practices op het vlak van innovatie hebben we een achtstappenplan ontwikkeld dat de kans op succes maximaliseert.

Stap 1. Inspiratie opdoen en de technologie ervaren

Als bedrijf wil je iets met een bepaalde technologie, maar de plannen zijn nog niet (bijster) vastomlijnd. Het is dan goed om inspiratie op te doen en de mogelijkheden zelf te ervaren. InSpark kan dat doen in ons InSpark Lab via de Holosuite, een projectie van 360 graden waarmee digitale transformatieprojecten tot leven kunnen gewekt. Door de technologische mogelijkheden te ervaren, ben je namelijk in staat om een oordeel te vellen over de toepasbaarheid.

Stap 2. Kan de technologie jouw probleem oplossen?

Bijzonder belangrijk voor het slagen van het innovatietraject: bepaal nu welk probleem je precies wilt oplossen en spiegel dat aan de mogelijkheden van de technologie. Wat we vaak zien is dat mensen YouTube-filmpjes hebben gekeken over een innovatie waarin de hele wereld wordt beloofd, terwijl dan nog niet goed is onderzocht wat precies het probleem is, hoe de innovatie dit gaat oplossen en of dat er mogelijk alternatieven voorhanden zijn. Soms is men erg gebrand op een HoloLens-app, maar voegt weergave in 3D niets toe. In dat geval kun je beter een andere soort oplossing ontwikkelen.

Stap 3. Concepten uitdenken en uitwerken

Nu we het probleem kennen en een globaal beeld hebben van de oplossing, gaan we concepten ontwikkelen. Hoe gaan we de technologie precies toepassen? In het geval van de HoloLens kunnen dat 3D-schetsen van de oplossing zijn. Bij een chatbot gaan we uitdenken wat de scenario’s zijn en met welke data we moeten koppelen. En bij een IoT-scenario schetsen we de data-architectuur van de oplossing.

Deze eerste drie stappen doen we bij InSpark in een Kickstart Workshop, waarvoor we bepaalde methodes gebruiken zoals Kickstart-canvassen. Daarvoor gaan we langs bij klanten of we nodigen ze uit in ons InSpark Lab bij Microsoft op Schiphol. Medewerkers krijgen dan bijvoorbeeld een HoloLens-bril op of kunnen werken met een chatbot. Bovendien discussiëren we over het businessprobleem: kan de beoogde technologie dit oplossen?

Stap 4. Knopen doorhakken

De resultaten van stap 3 presenteren we aan de klant, waarna we samen keuzes maken. Gaan we aan de slag? En zo ja, met welk scenario? Daarbij kijken we naar drie aspecten. Strategische waarde: is de innovatie van strategisch belang? Direct toegevoegde waarde: voegt de innovatie meteen waarde toe aan de organisatie of klant? En haalbaarheid: is de innovatie haalbaar of is er te veel complexiteit?

Vervolgens maken we een inschatting wat er gedaan moet worden, zowel op technologisch als organisatorisch vlak. Hebben we naast IT ook de juiste CxO’ers aan boord? Hoeveel budget is er nodig? Met welke snelheid gaan we dit bouwen?

Stap 5. Ontwikkelen en in gebruik nemen

Nu kunnen we de technologische oplossing echt ontwikkelen en in gebruik nemen. Dat kan zijn in de vorm van een experiment, waarbij de oplossing korte tijd draait. Maar het kan ook al om een pilot gaan, waarin gebruikers bijvoorbeeld drie maanden lang met de nieuwe technologie werken.

Stap 6. Opschalen

Met de nodige lessen uit het experiment of de pilot op zak kun je nu gaan opschalen. Eerst bedenken we wat daarvoor nog geregeld moet worden. Wat is er nog nodig vanuit IT? Welke extra mensen moeten we aan boord krijgen? Als dat allemaal in orde is, gaan we de oplossing die in het klein is getest uitrollen over bijvoorbeeld meerdere afdelingen of zelfs de hele organisatie.

Dit is een cruciale stap met de nodige valkuilen. Je moet over veel verschillende nieuwe facetten nadenken en meestal ook enkele technische en bureaucratische hordes nemen. Heeft iedereen bijvoorbeeld de juiste toegang? Zijn de inbedding in je IT-landschap en de security goed geregeld? Is er voldoende budget? En werkt de oplossing op ieder apparaat?

Stap 7. Gebruikersadoptie

Goed, de mensen in de projectgroep snappen nu hoe de nieuwe oplossing werkt. Maar hoe zorg je ervoor dat een kritische massa van een stuk of vijftig mensen het begrijpen? Een nieuwe innovatie is immers waardeloos als hij niet wordt gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een demovideo voor intern gebruik, het creëren van handleidingen, het train-de-trainerprincipe en het intern publiceren van artikelen met succesverhalen.

In deze fase geven we ook de controle over aan de organisatie zodat zij de echte uitrol kunnen doen.

Stap 8. De cyclus herhalen

Is een innovatie succesvol geïmplementeerd? Dan onderzoek je wat de volgende innovatie kan zijn en begin je het traject opnieuw.

Meer weten over succesvolle innovatietrajecten?

In onze whitepaper: Succesvol innoveren – acht stappen, vijf disruptieve technologieën gaan we verder in op de uitdagingen die je tegenkomt, geven we tips en zoomen we in op 5 mogelijke technologieën om innovatie te ondersteunen. Hierin inspireren we je met voorbeelden uit de praktijk.

Dick Lorier

Meer blogs

image description
Dick Lorier | Lead Digital Innovation
Ik help je graag verder
Neem contact op