App Modernisatie Discovery Workshop

In deze workshop kijken we naar de mogelijkheden om jouw applicatielandschap te ‘moderniseren’ met het Microsoft 365 platform.
Pim Jacobs
Principal Consultant

Deze workshop concentreert zich op jouw specifieke applicatielandschap. Dit is een belangrijke stap met het oog op security en implementatie van de moderne werkplek. In veel gevallen zien we applicatie-integratie op basis van Active Directory, terwijl moderne werkplekken en jouw moderne identiteit(en) juist integreren met de Azure Active Directory. Het Microsoft 365 platform biedt tal van mogelijkheden om applicaties te ‘moderniseren’, voor een eigentijdse manier van toegangsverschaffing tot 3rd party applicaties (applicatie-aanbod direct via internet, applicatiebeveiliging met MFA, passwordless werken, etc.) Al deze mogelijkheden analyseren we in het kader van jouw applicatielandschap.