Applicatie-integratie: de sleutel tot digitale transformatie

De digitale transformatie biedt bedrijven voordelen van een snelle go-to-market van nieuwe ideeën, groeimogelijkheden en controle op kosten. Om dit te bereiken zetten bedrijven in op het beperken van de complexiteit en vergroten van efficiëntie van IT-oplossingen. Dit doen ze door zich bijvoorbeeld te richten op het toevoegen van waarde en zoveel mogelijk alle afhankelijkheden zoals de technische infrastructuur en beheer als dienst af te nemen.

Door gebruik te maken van Infrastructure-as-a-Service (IaaS) hoeven bedrijven zich niet meer druk te maken over de fysieke hardware. Met Platform-as-a-Service (PaaS) vervalt ook de afhankelijkheid van virtuele machines. Serverless Computing is de overtreffende trap en volgens Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies van 2017 zitten we nog maar aan het begin van deze hype. De verschuiving van verantwoordelijkheid en prioriteit heeft tot de gevolg dat huidige IT-oplossingen tegenwoordig van een mix zijn van bouwblokken uit de cloud én traditionele software op lokale servers. De integratie tussen al deze bewegende delen speelt hierbij een sleutelrol.

Integratiescenario’s

Er zijn verschillende scenario’s te bedenken waarbij integratie een rol speelt. Hier volgen en aantal voorbeelden.

Beheer van master-data

Verschillende toepassingen in een organisatie maken gebruik van dezelfde soort gegevens, zoals klantinformatie in een on-premises CRM-systeem en een online shopping site. De betekenis en het gebruik van de gegevens kan tussen systemen sterk verschillen, maar het is essentieel dat de gegevens in alle systemen actueel blijven. Als een klant bijvoorbeeld zijn contactgegevens wijzigt, en dit wordt op de online shopping site veranderd, maar niet in het CRM-systeem, dan ontvangt de klant geen correspondentie. De onderstaande video geeft wat meer toelichting op master-data beheer.

Orchestratie van bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen maken vaak gebruik van verschillende applicaties die elk sterk zijn op hun eigen gebied, maar naadloos worden gecombineerd tot een universele oplossing. Een voorbeeld hiervan is het ontvangen van een bestelling, het aanmaken van een klant in een CRM-systeem, de bestelling verwerken in het warehouse-systeem en een factuur sturen. De orchestratie zorgt ervoor dat het proces de juiste volgorde doorloopt en kan herstellen van onderbrekingen. Deze video legt kort uit wat BPM is en wat de voordelen zijn van BPM-software.

Koppelen met zakelijke partners

Door de keten te integreren met zakelijke partners, zoals leveranciers, klanten en overheden, zijn bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koppeling met de RDW voor het automatisch controleren van kentekengegevens. De integratie zorgt ervoor dat de koppeling tot stand wordt gebracht, ook al spreken de verschillende partijen een andere taal.

Cloud-native

Als IT-oplossingen puur ontwikkeld zijn om gebruik te maken van IaaS, PaaS en Serverless Computing, spreken we van cloud-native. Deze oplossingen maken optimaal gebruik van de voordelen die de cloud biedt en zijn daarmee geoptimaliseerd voor schaalbaarheid, verandering en betrouwbaarheid. Dit stelt bedrijven in staat om snel te innoveren en nieuwe (cloud-)toepassingen te omarmen, waarbij gedane investeringen zo optimaal mogelijk worden benut. Concreet betekent dit dat de oplossingen worden ontwikkeld met zo min mogelijk afhankelijkheden met de onderliggende hardware en infrastructuur en met schaalbaarheid in het achterhoofd. Serverless Computing heeft een groter abstractieniveau dan PaaS, wat weer een grotere abstractie is ten opzichte van IaaS. Een groter abstractieniveau beperkt de complexiteit en dwingt een bepaalde manier van ontwikkeling af, waardoor je als bedrijf automatisch in de Pit of Success valt.

Integration Platform as a Service

Microsoft biedt op Azure een integratieplatform met componenten om cloud-native integraties te ontwikkelen. Al deze componenten samen duiden we aan als Integration Platform as a Service (IPaaS). De componenten zijn eenvoudig en afzonderlijk van elkaar in te zetten en worden afgerekend op basis van gebruik. Dit in tegenstelling tot de grote en kostbare integratieproducten die tot nu toe werden toegepast. Hierdoor kan snel resultaat worden geboekt tegen beperkte kosten en een laag risico.

Het Azure integratieplatform wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe componenten. De belangrijkste componenten op het moment zijn Logic Apps, API Apps, Functions, Event Grid en Bus.

 

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps verbindt bedrijfskritieke apps en services, zodat werkstromen worden geautomatiseerd zonder één regel code te schrijven. Logic Apps komt met een ecosysteem van kant-en-klare connectors voor het verbinden met de meest uiteenlopende apps en services. Voor verbindingen met overige apps en services kunnen connectors worden ontwikkeld met API Apps. mogelijk dankzij de B2B-mogelijkheden, zoals de ondersteuning van EDI-standaards. Hiervoor is een aanvullend ‘Enterprise Integration Pack’ beschikbaar.

Azure API Apps

Als er geen Logic Apps connector beschikbaar is om te verbinden met een applicatie of service, biedt Azure API Apps de mogelijkheid om die zelf te bouwen. Azure API Apps vereenvoudigen de authenticatie van de API’s met integratie met Azure Active Directory of OAuth. Door middel van Hybrid Connections kunnen API Apps worden verbonden met een bedrijfsnetwerk of lokaal netwerk, voor het integreren met on-premise applicaties en services.

Azure API Management

Azure API Management is een kant-en-klare oplossing voor het publiceren van API’s naar externe en interne afnemers. Back-end services worden eenvoudig met API Management via een moderne API-gateway ontsloten. API Management biedt verschillende mogelijkheden tot het beveiligen en monitoren van het gebruik van de API’s.

Azure Functions

Azure Functions is een serverloze manier voor het uitvoeren van zelfgeschreven functies in de programmeertaal naar keuze. De functies kunnen o.a. worden gebruikt vanuit Logic Apps voor het uitvoeren van code als onderdeel van een werkstroom.

Azure Event Grid

Azure Event Grid is een geïntegreerde service voor het inrichten van een publish-subscribe architectuur. Het routeert gebeurtenissen vanuit iedere bron en naar elke bestemming via het push-mechanisme zodat geen polling meer nodig is. Event Grid, in combinatie met andere componenten uit het integratieplatform, biedt alle ingrediënten voor een Enterprise Service Bus (ESB).

Azure Service Bus

Een betrouwbare en schaalbare integratie houdt rekening met variabele werklasten en gaat ervan uit dat op een bepaald moment onderdelen in de keten niet of beperkt beschikbaar zijn. Azure Service Bus realiseert asynchrone berichtverzendingpatronen voor het ontkoppelen van toepassingen en services, zodat het berichtenverkeer betrouwbaar is, zelfs als een of meer onderdelen offline zijn.

Toepassingsgebied

De integratie van applicaties en software in de cloud is vanzelfsprekend een sterk voordeel van de Azure IPaaS portfolio, maar daar houdt het niet op. Op verschillende manieren kan Azure IPaaS worden ingezet voor de hybrid cloud, waarbij een veilige integratie bestaat tussen cloud en on-premise, zonder grote wijzigingen in de netwerkinfrastructuur.

Er zijn verschillende oplossingsrichtingen om de IPaaS-componenten veilig te laten communiceren met on-premises applicaties en services:

  • De meest eenvoudige manier om te verbinden met on-premises systemen is met de on-premises data gateway. Een data gateway vormt een brug met Azure voor het benaderen van verschillende ondersteunde gegevensbronnen. Daarnaast zet de data gateway een beveiligde uitgaande verbinding op naar Azure, zodat er geen firewall-aanpassingen nodig zijn voor inkomend verkeer. Ook ondersteunt de data gateway een beperkt aantal gegevensbronnen en werkt met ondersteunde Logic Apps connectors, maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor PowerBI en PowerApps.
  • Met API apps kan een custom connector worden ontwikkeld als er geïntegreerd wordt met niet-ondersteunde gegevensbronnen, of als er geen standaard connectors beschikbaar zijn. API apps kunnen via de Azure App Service Hybrid Connections on-premises systemen benaderen. Hybrid connections lijkt sterk op de manier waarop de on-premises data gateway werkt. Het is net zo eenvoudig om op te zetten en omdat alle verbindingen uitgaande webverbindingen zijn, vereist het geen firewall-aanpassingen. Hybrid connections kennen slechts een paar beperkingen, zoals geen ondersteuning voor UDP en het is niet de beste keuze als performance belangrijk is.
  • De laatste optie voor verbinding tussen Azure en on-premises is een VPN-verbinding. Een VPN-verbinding kan nodig zijn omdat een organisatie bepaalde eisen stelt aan de beveiliging, of vanwege de beperkingen van hybrid connections. VPN-verbindingen zijn er in een aantal varianten, zoals Point-to-Site, waarbij één on-premises server wordt verbonden met Azure en Site-to-Site, waarbij een volledige virtueel netwerk wordt opgezet tussen on-premises en Azure.

Conclusie

Bedrijven die eerder met applicatie-integratie te maken hebben gehad schrikken terug voor de vaak complexe en kostbare integratieoplossingen die de aanschaf, inrichting, onderhoud en licenties met zich meebrengen. Met IPaaS geldt dit niet langer. Er zijn vrijwel geen opstartkosten, betaling is naar gebruik en de resultaten zijn snel zichtbaar. Met beperkt risico kunnen bedrijven de eerste stapjes met IPaaS maken en de voordelen aan de lijve ervaren.

Met de Azure IPaaS portfolio biedt Microsoft een volwassen platform voor Cloud-native integraties. Het is nu het moment om na te denken over de integratie van applicaties en hoe hiermee grotere efficientie bereikt kan worden. Als de organisatie al over een (traditioneel) integratieplatform beschikt, is Azure IPaaS daar een uitstekende aanvulling op.

De ontwikkelingen op Azure volgen elkaar in razend tempo op waardoor het belangrijk is om op de hoogte te zijn en te blijven van de mogelijkheden die het platform biedt. InSpark kent als geen ander het Azure platform en de IPaaS portfolio in het bijzonder? Neem gerust contact met me op, dan praten we verder.

 

SHARE
Sander Schutten

Developer

Meer weten?
Ben jij ook benieuwd hoe Azure IPaaS jouw organisatie kan versnellen bij de digitale transformatie? Neem gerust contact met me op, dan praten we verder.
Altijd up to date?
Blijf op de hoogte van de laatste innovaties. Geef aan welke mailings jij maandelijks wil ontvangen. Schrijf je nu in!