Azure Virtual Desktop Workshop

In deze workshop bepalen we welke virtuele werkplek use-case(s) van toepassing is (zijn) om de juiste oplosrichting te kiezen.
Pim Jacobs

Tijdens de transitie naar de Moderne Werkplek is het streven om ook de applicaties zoveel mogelijk te moderniseren. Waar dat niet mogelijk is, daar kan mogelijk Azure Virtual Desktop (AVD) of Windows 365 worden ingezet. Tijdens deze workshop stellen we het vertrekpunt vast van jouw applicatielandschap en definiëren we samen de route om te komen tot de ontsluiting van applicaties met behulp van AVD en Windows 365. Die ontsluiting kan plaats vinden vanuit een volledige virtuele werkplek, of vanuit een specifiek gepubliceerde applicatie. Hierbij houden we rekening met alle door AVD en Windows 365 ondersteunde platformen. Daarnaast leggen we ook de focus om dit op de best passende meest kosten efficiënte manier aan te pakken. De workshop wordt gegeven voor alle stakeholders van jouw organisatie die een raakvlak hebben met de werkplek, het beheer van de werkplek en de applicaties op de werkplek. De workshop zal worden gegeven in een dagdeel (exclusief de voorbereiding en de uitwerking). 

We bekijken tijdens deze workhop de mogelijkheden die het AVD platform biedt op het gebied van de ontsluiting van applicaties op de Moderne Werkplek. Denk hierbij aan: 

 • AVD versus Windows 365 
 • De (on)mogelijkheden van de verschillende platformen 
 • Het beschikbaar stellen van de applicaties 
 • Het configureren van de virtuele werkplek 
 • En meer! 

Buiten de standaard mogelijkheden kijken we daarnaast ook naar te configureren beveiligingsonderdelen die het Windows platform te bieden heeft. Denk daarbij aan: 

 • Microsoft Defender Firewall 
 • Microsoft Defender Antivirus 
 • Microsoft Defender for Endpoint 
 • Het raakvlaak met Conditional Access 
 • Beheer met behulp van Microsoft Endpoint Manager 
 • En meer! 

Bij ieder onderdeel worden tijdens deze workshop keuzes vastgesteld. Deze keuzes zullen kort worden samengevat in een rapport dat na de workshop wordt uitgewerkt en wordt gedeeld. Daarnaast kan dit rapport ook gebruikt worden als input voor een eventueel te schrijven ontwerp, welke opvolgend dient als leidraad voor de implementatie. In dit ontwerp vind je dus ook de ontwerpkeuzes terug voor jouw organisatie, welke zijn gemaakt tijdens de workshop.