Azure Virtual Desktop Workshop

In deze workshop bepalen we welke virtuele werkplek use-case(s) van toepassing is (zijn) om de juiste oplosrichting te kiezen.
Pim Jacobs
Principal Consultant

Gedurende de transitie naar de moderne werkplek streef je ernaar om applicaties zoveel mogelijk te moderniseren. Daar waar dit niet mogelijk is, kunnen we met Azure Virtual Desktop (WVD) een aantal scenario’s adresseren om deze applicaties toch te kunnen aanbieden. Zo kun je met WVD een complete virtuele werkplek of een applicatie (RemoteApp) aanbieden. Afhankelijk van de use-case krijgen sommige gebruikers een volledige desktop, andere gebruikers daarentegen enkel toegang tot een applicatie die is gepubliceerd door de WVD-services. In deze workshop bepalen we welke use-case(s) van toepassing is (zijn) om de juiste oplosrichting te kiezen.