Afdelingen als Human Resources, Finance en Marketing zijn erop gericht om de organisatie te ondersteunen op de weg naar succes. IT-afdelingen daarentegen zijn van huis uit meer intern gefocust. Meest belangrijk: het in de lucht houden van de eigen systemen. In de huidige dynamische markt verschuift die focus echter sterk naar de mensen die met die systemen werken en de processen die erop draaien. Met de klassieke focus werkt de technologie misschien wel goed, maar ervaart de organisatie dat niet zo, laat staan de eindklant.

In deze tijd van digitale versnelling en transformatie is IT belangrijker dan ooit: met de explosieve groei van data en nieuwe technologische ontwikkelingen verandert de wereld in rap tempo. Dat vraagt om een nieuwe waardepropositie vanuit IT: één waarbij we sneller kunnen innoveren, effectiever en flexibeler kunnen (samen)werken en de kracht van de cloud optimaal kunnen benutten. Alleen zo kan IT in deze tijd van digitale transformatie de business naar het volgende niveau brengen. Wij noemen dat: BusinessReadyTM.

Turbulente markt

Innovatie is hard nodig om de turbulente markt bij te kunnen benen. Om deze innovatie te faciliteren, moeten flexibele, nieuwe technologieën een plek krijgen in werk-, bedrijfs- en productieprocessen.

Daarnaast is de exponentiële groei van cybercrime een belangrijke factor in de huidige markt. Die vereist namelijk dat IT beter anticipeert en beduidend sneller reageert op aanvallen en dreigingen; niet meer in maanden of weken, maar in dagen of zelfs uren.

Ook weten werknemers inmiddels heel goed wat er ‘digitaal’ te halen valt. De aanwezigheid van Shadow-IT toont aan dat zij zelf de door hen gewenste programma’s en diensten installeren als deze niet door IT geleverd worden. Verouderde technieken worden niet langer geaccepteerd. Men verwacht dan ook dat IT meebeweegt en hen voortdurend voorziet van de meest moderne tools.

Het is duidelijk: de versnelling van de maatschappij zorgt voor marktturbulentie en dus voor een aanhoudende interne vraag naar (nieuwe) IT-functionaliteiten en -capaciteiten. Zo wordt het succes van IT niet langer bepaald door de mate waarin zij in staat is een perfect systeem te runnen; IT moet juist steeds méér inspelen op de toekomstige interne en externe marktvraag.

Een turbulente markt is het nieuwe normaal. IT moet daarom meer dan ooit verbonden zijn met wat speelt in de organisatie, kunnen versnellen (en schalen) als daar behoefte aan is én deze versnelling met maximale veiligheid kunnen leveren. Met de transitie naar de cloud (digitale transformatie) worden al deze V’s in één keer ingevuld.

Focus verleggen

De focus van IT mag dus niet langer enkel liggen op ‘supply’ (het bieden van werkende systemen en applicatieplatformen). Er moet juist veel sterker gefocust worden op ‘demand’, op het tijdig inspelen op de snel veranderende vraag.

Echter, de supply-kant staat ook niet stil. Deze is dynamischer dan ooit. We moeten presteren binnen een zeer veranderlijk IT-domein, waarin nieuwe IT-bouwblokken sneller toegevoegd en/of vervangen worden. Maar dat niet alleen: de bouwblokken zélf zijn ook voortdurend onderhevig aan (vorm)verandering. IT-afdelingen móéten dus anticiperen op nieuwe behoeftes en daarbij voortdurend gebruik maken van de laatste ontwikkelingen. Doet IT dit niet, dan maakt zij zichzelf mogelijk overbodig en/of raakt de organisatie in de problemen.

Veel organisaties zien het als een uitdaging om zowel op de dynamiek aan de voorkant (front-end) als aan de achterkant (back-end) in te spelen. Zij kiezen ervoor om de eigen IT expliciet op de vraagkant te richten. Daarbij positioneert de moderne IT-afdeling zich als ‘Business Enabler’ (gericht op bedrijfswaardevergroting) en/of ‘Business Versneller’ (gericht op stimuleren van innovatie).

Logisch gevolg daarvan is de opkomst van de ‘X as-a-service’-industrie: Infrastructure as-a-Service, Platform as-a-Service, Security as-a-Service, Innovation-as-a-Service, waarbij de ‘supply’-kant flexibel afgenomen kan worden.

InSpark’s BusinessReadyTM Cloud

Met BusinessReady™ Cloud bieden wij organisaties snelheid, veiligheid en innovatie ‘as-a-Service’. Organisaties moeten toegang hebben tot, maar ook kunnen kiezen uit de nieuwste technologieën. Daarmee kunnen zij relevante scenario’s realiseren, functionaliteiten en capaciteiten on demand in- en uitschakelen en experimenteren.

Daarnaast beschermt BusinessReady™ Cloud de organisatie 24/7 tegen steeds slimmere cybervijanden. Wij ontzorgen je als het gaat om de juiste, doelmatige inzet van alle IT-mogelijkheden hieromtrent. In deze razendsnelle wereld van technologische innovatie kán een organisatie haast niet meer functioneren zonder professionele ondersteuning op dit vlak.

Om bedrijven en medewerkers middels hun IT op volle sterkte te laten functioneren, bieden wij onze klanten ook ontzorging met de Managed Services van BusinessReady™ Cloud. Zo kunnen organisaties weer volledig focussen op hun eindklanten én op innovatie.

De 4 onderdelen van BusinessReadyTM Cloud

BusinessReady™ Cloud is een visie, een platform en werkwijze in één, gebaseerd op Microsoft Azure en vooral op onze best practices. Met BusinessReady™ Cloud kan je organisatie zich meer richten op de ‘demand’; de ‘supply’-kant is geregeld, ontzorgd en veilig. Samen zorgen we ervoor dat je in staat bent meerwaarde voor je organisatie te creëren op basis van de laatste technologie.

BusinessReady™ Cloud bestaat uit vier onderdelen, die je organisatie nu én in de toekomst begeleiden, van migratie tot innovatie:

  1. Opzet cloud-strategie: We bepalen de bijdrage van IT aan jouw doelstellingen, transformatie en applicatiemodernisering. We plannen de workload-migratie, de beveiliging en het compliancy-beleid.
  2. Onboarding & migratie: We ontwerpen en implementeren het subscriber management (identity & security), zorgen voor de uitrol van het netwerk, de connectiviteit en de migratie van workloads naar de cloud.
  3. Cloud Operations & Security: We monitoren jouw nieuwe cloud-omgeving en zorgen voor geautomatiseerde back-up en recovery. We leveren alle nodige updates en patches en voorzien je van additionele beveiliging, security testing en optimalisatie, altijd op basis van de meest recente best practices.
  4. Cloud-optimalisatie & innovatie: We leveren – naar wens én op maat – nieuwe, innovatieve cloud-diensten en moderniseren doorlopend al je applicaties en infrastructuur om zo de noodzakelijke innovatie te faciliteren.BusinessReady Cloud werkwijze

Met BusinessReady™ Cloud behoud je de regie: jij bepaalt de richting, wij zorgen voor de optimale technologische invulling. In een gezamenlijk proces van strategievorming, migratie, operations en innovatie zorgen we er samen voor dat jouw organisatie helemaal klaar is voor de cloud én dat ook in de toekomst blijft.

Be BusinessReady!

Start nu met een gedegen cloud-strategie die gericht is op jouw organisatie: van onboarding tot cloud-gebaseerde innovatie. Onze BusinessReady™ strategiesessie helpt je bij de concretisering van jouw perfecte cloud-strategie.

SHARE
Dave Kiwi

Business Development Lead & Digital Advisor

Meer weten?
Ik kan je alles vertellen over wat BusinessReady™ Cloud voor jouw organisatie kan betekenen. In een vrijblijvend gesprek kunnen alle verdere details besproken worden.
Altijd up to date?
Blijf op de hoogte van de laatste innovaties. Geef aan welke mailings jij maandelijks wil ontvangen. Schrijf je nu in!