Slimme machines en datastromen innoveren WDODelta

Mission control in de strijd tegen het water is dichterbij dan je denkt

“Waar er vroeger 60 mensen een week lang richting de sloot trokken om te controleren of deze schoon gemaakt was, krijgt een satelliet die taak nu binnen een aantal dagen zónder fysieke arbeid gedaan.”

Jeroen Waanders
//
Innovatiemanager WDODelta

Slimmer werken is pure noodzaak geworden

Landelijk heeft de overheid de ambitie om voorop te lopen op het gebied van digitalisering en datagedrevenheid. En dat is niet voor niets. Met het oog op demografische ontwikkelingen en klimaatverandering sluit WDODelta zich hierbij aan: het waterschap wil sneller, slimmer en meer data-gedreven werken. Naast de weersomstandigheden die in rap tempo veranderen kent het waterschap ook haar uitdagingen op het gebied van vergrijzing. Binnen 15 jaar zal 50% van het personeel met pensioen gaan. Daarom zet WDODelta vol in op innovatie. Het waterschap zet slimme machines in waar mogelijk en dit levert veel data, nieuwe inzichten en een slimmere manier van werken op.

“Slimme machines en sensoren in het watersysteem brengen: dát zijn zaken waar wij momenteel druk mee bezig zijn. Wij gebruiken satellietdata en machine-learning-algoritmes en zijn daar al behoorlijk ver mee.

Toewerken naar voorspellend beheer

De inzet van de slimme machines en camera’s levert wel veel data op. “De uitdaging is om al die data uiteindelijk bij elkaar te krijgen in een realtime register,” legt Jeroen uit. “Onze huidige beheersystemen gaan uit van de actuele situatie. Waar ik naartoe wil, is realtime vergelijkingen maken en toewerken naar een hoogdynamisch systeem.

Zo kunnen we bijvoorbeeld voorspellen wanneer ingrijpen noodzakelijk wordt om een slootje zijn taak te laten vervullen. En bekijken of onze prestaties nog steeds voldoende zijn om onze doelen te bereiken.”

“Het Oxygen-platform van InSpark biedt alles in één!”

Aangezien Microsoft al jaren een preferred supplier is van WDODelta, is de stap richting de Azure Cloud een logische.‘We zochten een compleet en schaalbaar data-platform in de Azure Cloud en die hebben we gevonden in InSpark’s Oxygen’ Aldus Jeroen. Het platform biedt ons de mogelijkheid om kleinschalig te experimenteren. Hiermee zijn we recent gestart. De mogelijkheden zijn veelbelovend: van dashboarding tot het vergelijken van binnenkomende sensordata met referentiedata. Ook de managed component is voor ons een uitkomst. Dat we compleet ontzorgt worden op het gebied van beheer was voor ons één van de belangrijkste triggers om met Oxygen aan de slag te gaan.”

Als technisch bijna alles mogelijk is, ligt de sleutel naar succes bij de durf om te veranderen.

Volgens Jeroen staat niet het zoeken naar informatie, maar het gebruiken ervan voorop: “Idealiter worden medewerkers voorzien van data omtrent locatie, de oorzaken van een probleem, zodat zij gerichte taken kunnen uitvoeren.” Een ambitieus doel, want daarvoor moet je alle data op één plek verzamelen en diverse informatiesystemen koppelen.

Toch gelooft Jeroen dat dit dichtbij is: “Technisch gezien is nagenoeg alles mogelijk. Dit vraagt iets van je organisatie; lef om te experimenteren en nieuwe dingen te proberen. Tegen andere overheidsorganisaties zou ik zeggen: ga gewoon aan de slag. Eerst kleinschalig — en zodra er draagvlak komt, schaal je op.”

Waar WDOD over 1 jaar staat?

“Dan hebben we de innovatieve ontwikkelingen — zoals satellieten, kraanmetingen, sensoren en camera’s — meer bij elkaar gebracht. Daardoor zijn we tegen die tijd in staat om de data en onze gestelde normen naast elkaar te leggen. We hebben inzicht in hoe we ervoor staan en kunnen continu verbeteren om onze missie te volbrengen.”

Meer weten over deze case?

Neem contact op

Contactformulier

Meer over Managed Oxygen