Data Discovery & Risk Workshop

Inzicht in waar gevoelige informatie zich bevindt binnen de organisatie
Albert Hoitingh

Binnen organisaties wordt veel informatie gecreëerd, gedeeld en voor langere tijd opgeslagen. Bijvoorbeeld: Documenten, presentaties, e-mails en spreadsheets die we dagelijks creëren en delen. Veel van deze informatie wordt op korte of langere termijn niet meer gebruikt maar bevat vaak nog wel privacygevoelige informatie. Dit vormt een risico wanneer je als organisatie moet voldoen aan wet- en regelgeving zoals de AVG.

De Data Discovery & Risk workshop van InSpark en Microsoft is bedoeld om inzage te krijgen in deze informatie. Door gebruik te maken van de standaardmogelijkheden van Microsoft 365 Compliance krijg je, na een doorlooptijd van drie weken, inzicht in waar gevoelige informatie binnen Microsoft 365 is opgeslagen en wordt gedeeld.

De workshop is opgebouwd uit een drietal onderdelen.
  1. In het eerste onderdeel bepalen we samen wat gevoelige informatie voor de organisatie betekent. We maken hierbij een ontwerp voor de uit te voeren scans.
  2. Tijdens de scans gebruiken we de geautomatiseerde functies van Microsoft 365 Compliance zoals datalekbeveiliging, zoeken naar inhoud en gevoelige informatietypen voor de inventarisatie. Dit onderdeel heeft een doorlooptijd van twee weken.
  3. In de derde week ontvang je een gedetailleerd rapport met onze bevindingen. Tijdens een presentatie worden de bevindingen toegelicht. Hierbij wordt ook nadruk gelegd op het Data Protection Baseline Assessment en de Microsoft Compliance Manager.

Wat levert deze workshop je concreet op?

Aan het eind van het traject heb je inzage in de locatie van gevoelige informatie en hoe deze binnen de organisatie wordt gedeeld. Je krijgt een helder beeld bij de standaardmogelijkheden die door Microsoft 365 Compliance worden geboden om mogelijke risico’s te mitigeren. Je bent daarnaast in staat om te starten met de Microsoft Compliance manager.

Microsoft funding

Microsoft biedt funding voor het afnemen van deze workshop. Heb je interesse? Wil je meer weten over de funding? Neem dan contact met ons op!

image description
Jasper Oosterveld | Information Security & Governance Consultant
Meedoen aan de Data Discovery & Risk Workshop? Of wil je meer informatie?
Neem contact op