Data platform Audit

Aanmelden

Inschrijven Workshop

Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor de workshop via dit formulier. We nemen contact met je op om de wensen, behoeften en kosten van de workshop met je te bespreken.

Een data platform audit is een cruciaal initiatief voor elke organisatie die waarde hecht aan gegevensbeheer en datagestuurde besluitvorming. In het tijdperk van informatie is data een van de meest waardevolle bedrijfsmiddelen geworden. De technologische ontwikkelingen rondom de componenten van een data architectuur, gaan razend snel. De kans is groot dat uw huidige architectuur achterloopt op de hedendaagse technologie en mogelijk performance- of beveiligingsproblemen veroorzaakt.

Daarom is het essentieel dat organisaties periodiek een grondige evaluatie van hun data platformen uitvoeren. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom organisaties worden aangemoedigd om een data platform audit te overwegen:

  1. Optimalisatie van gegevensbeheer: Een data platform audit helpt organisaties om inzicht te krijgen in hoe gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Dit inzicht is de basis voor het optimaliseren van gegevensbeheerprocessen, wat kan leiden tot kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen.
  2. Datakwaliteit en betrouwbaarheid: Het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens is van het grootste belang. Een audit kan helpen bij het identificeren van mogelijke problemen, zoals inconsistenties in gegevens of dataverlies, en stelt organisaties in staat om corrigerende maatregelen te nemen.
  3. Compliance en beveiliging: Met toenemende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is naleving van wet- en regelgeving van cruciaal belang. Een audit kan helpen bij het identificeren van eventuele lacunes in gegevensbeveiliging en nalevingsprotocollen, waardoor organisaties zich kunnen voorbereiden op mogelijke risico’s.
  4. Toekomstbestendigheid: Technologie evolueert voortdurend, en het is van vitaal belang dat data platformen bij de tijd blijven. Een audit kan helpen bij het identificeren van verouderde technologieën en processen, en bij het plannen van upgrades en innovaties om te voldoen aan de toekomstige behoeften van de organisatie.

Hoe kan ik mijn organisatie voorbereiden op de toekomstige groei van data?

Data groeit steeds meer en dat brengt kansen en uitdagingen met zich mee voor elke organisatie. Data kan helpen om beter te begrijpen wat er speelt, maar ook zorgen voor meer complexiteit en kosten. Een data platform audit is essentieel voor elke organisatie die waarde hecht aan een goed data beheer en datagestuurde besluitvorming. In het snel evoluerende technologische landschap kunnen verouderde data-architecturen leiden tot prestatie- en beveiligingsproblemen.

Audit op basis van dataroadmap

De audit biedt inzicht in gegevensverzameling, opslag, verwerking en gebruik, waardoor organisaties processen kunnen optimaliseren, kosten kunnen besparen en efficiëntie kunnen verbeteren. Het is belangrijk om een roadmap te maken op basis van een audit, die laat zien hoe de organisatie datagedreven kan werken en waar de verbeterpunten liggen.

De audit geeft ook antwoord op vragen over hoe goed de huidige architectuur past bij de organisatie, hoe moderne technologieën worden benut, hoe de architectuur kan meegroeien met de organisatorische behoeften, welke kansen en uitdagingen er zijn binnen de architectuur, welke verbeteringen snel kunnen worden doorgevoerd en hoe Azure-componenten kunnen helpen om kosten te besparen.

    Meer informatie over de workshop

    Meer informatie

    Contactformulier