Change Management & Adoption

Kees da Silva

Van techniek naar resultaat

Het succes van digitale transformatie is onlosmakelijk verbonden met medewerkers die hun werk op een andere manier invullen. Een perfect geconfigureerde werkplek of werkproces, leidt niet tot het gewenste resultaat als het inefficiënt gebruikt wordt. We zien projecten vaker mislukken wanneer er weinig aandacht wordt besteed aan de menskant van de verandering. Met onze adoptie- en change management aanpak, slaan we een brug tussen technische oplossingen en de waarde realisatie door alle individuen de verandering te laten omarmen en adopteren.

Met een gestructureerde en mensgerichte veranderaanpak

Hiervoor hanteren wij een gestructureerde en gecontroleerde aanpak, waarbij we de verandering op een voorspelbare manier laten verlopen met oog voor mens, organisatie en leiderschap. De verandering bereiden we voor door de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen en haarscherp te definiëren waarom deze verandering belangrijk is voor de organisatie. Dit is onze leidraad. Wij beseffen dat niet iedere medewerker hetzelfde in elkaar steekt. Verandering is een persoonlijk proces dat iedere individu op zijn eigen manier en tempo doormaakt. Door dit tot speerpunt te maken van het adoptieproces, minimaliseren wij de kans op weerstand en ontevredenheid. En leidt dit tot een beter resultaat.

Adoptieversnellers

Onze toolkit zit vol met adoptieversnellers die tot stand zijn gekomen op basis van onze best practices uit jarenlange ervaring. Hieruit kunnen we voor iedere organisatie een selectie maken die aansluit bij de medewerkerspopulatie. Zo zetten wij (adoptie) chatbots of selfservice portalen in, om op een schaalbare manier medewerkers assistentie te leveren. Verder analyseren wij het actieve gebruik en meten wij het sentiment onder medewerkers. Dit vertalen we naar een dashboard met onderbouwde vervolgacties, om doelgerichter adoptiesucces te behalen.

Enkele klanten van ons adoptieteam

Het maximale uit technologie halen?

We denken graag mee in nieuwe manieren om jouw mensen te enthousiasmeren.

Neem contact op

Contactformulier