Governance, Compliance & Risk

Veilig en compliant samenwerken in Microsoft 365
Albert Hoitingh

De Digitale Transformatie zorgt er voor dat we flexibel zijn in vanaf welke locatie en welk device we informatie creëren en delen. Gevoelige informatie is allang niet meer iets wat ver weg in een kluis ligt. Het is altijd bij de hand en makkelijk gedeeld. Microsoft 365 is zo’n dynamische samenwerkingsomgeving die zich kenmerkt door gemakkelijk samenwerken, communiceren en intern/extern delen van informatie.

Wet- en regelgeving

Het risico op een datalek of toegang tot gevoelige informatie ligt hierbij op de loer. Als organisatie wordt uw geacht de juiste processen in te regelen en de technische maatregelen te treffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, informatiesystemen en privacy te waarborgen. Wet- en regelgeving vanuit de Nederlandse overheid en de EU (zoals de BIO en AVG) zijn hier helder in. Daarnaast gelden ook richtlijnen als de Wet Open Overheid en normeringen als NEN7510 en ISO27001.

Onze visie op governance, compliance en risk

De compliance services van Microsoft 365 (bekend als Microsoft Purview) zorgen voor het juiste niveau van informatiebeheer en -bescherming, en het tegengaan van mogelijke incidenten. Wij werken vanuit de visie dat elke organisatie een basisniveau van compliance maatregelen ingeregeld heeft. Hierna volgen meer geavanceerde functies van Microsoft Purview. Een “one-size-fits all” model werkt hierbij vaak niet. Vandaar dat vanuit ons gespecialiseerde Expert Team Compliance we met uw medewerkers samenwerken om de juiste maatregelen en processen in te regelen. Hierdoor blijf je in controle over jouw gevoelige informatie zonder in te boeten op functionaliteit of gebruikersvriendelijkheid. Uiteraard werken we hierbij ook nauw samen met onze collega’s van Security en het InSpark Cloud Security Center.

 

Wij werken o.a. voor
Vebego logo

Op naar een veilige organisatie?

Ik denk direct op niveau met je mee en stippel graag de route met je uit.

Neem contact op

Contactformulier

Bekijk onze Security & Compliance blogs