Identity Governance

In deze workshop kijken we naar alle mogelijkheden in het gebruik van Identity Governance voor jouw organisatie.
Pim Jacobs

De inrichting van Identity Governance en de bijbehorende processen van identity lifecycle & access lifecycle management zijn vaak onderbelicht binnen organisaties. Regelmatig zijn er geen joiner / mover / leaver processen in place en nemen gebruikers jarenlange toegangs rechten mee, terwijl deze niet meer gebruikt of gebruikt mogen worden. In deze workshop bekijken we samen de mogelijkheden van Azure AD Identity Governance en definiëren we een route voor de verdere Identity Governance inrichting en processen voor jou organisatie, uiteraard wat past bij jouw organisatie (mate van verandering & snelheid).  De workshop wordt gegeven voor alle stakeholders van jouw organisatie die een raakvlak hebben met identity & access management en zal gegeven worden in een dagdeel (excl. de voorbereiding & uitwerking).

We bekijken tijdens deze workshop de mogelijkheden die het Azure AD Identity Governance platform biedt op het gebied van identity management. Denk hierbij aan: 

 • Basis hybride identiteits inrichting 
 • Een process voor nieuwe medewerkers (joiners). 
 • Een process voor medewerkers met een andere functie (movers). 
 • Een process voor medewerkers die uit dienst gaan (leavers). 
 • Het opruimen van inactieve gast gebruikers. 
 • Admin accounts en just-in-time toegang voor Microsoft 365 en Azure. 
 • Terms of use. 
 • En meer! 

Buiten identity management nekijken tijdens deze workshop de mogelijkheden die het Azure AD Identity Governance platform biedt op het gebied van access management. Denk hierbij aan: 

 • Het aanbieden van access packages aan medewerkers of gasten. 
 • Het laten verlopen van toegangsrechten van medewerkers of gasten. 
 • Het laten reviewen van toegangsrechten van medewerkers of gasten. 
 • En meer! 

Bij ieder onderdeel worden tijdens deze workshop keuzes vastgesteld, deze keuzes zullen kort samengevat worden in een rapport wat na de workshop wordt uitgewerkt en gedeeld zal worden. 

Daarnaast kan dit rapport ook gebruikt worden als input voor de te schrijven designs, welke opvolgend dienen als leidraad voor de implementatie. In deze designs vind je dus ook de design keuzes voor jouw organisatie terug, welke gemaakt zijn tijdens de workshop.