Microsoft Defender for Endpoint Workshop

In deze workshop kijken we naar alle mogelijkheden in de inrichting en het gebruik van Microsoft Defender for Endpoint voor jouw organisatie.
Pim Jacobs

De inrichting en het gebruik van Microsoft Defender for Endpoint, begint bij het maken van keuzes. Keuzes die de route bepalen van jouw organisatie in het gebruik en de inrichting van Microsoft Defender for Endpoint. Tijdens deze workshop stellen we het vertrekpunt vast van jouw huidige Microsoft Defender for Endpoint inrichting en de apparaten die daarop aangesloten zijn, en definiëren we samen de route om te komen tot een solide inrichting die zorgt voor goed beveiligde apparaten waar te allen tijden zicht op is. Hierbij houden we rekening met alle door Microsoft Defender for Endpoint ondersteunde platformen in combinatie met de platformen die ook daadwerkelijk binnen jouw organisatie worden gebruikt. Ook leggen we de focus op het zo goed en volledig mogelijk uitnutten van de door jouw aangekochte licenties. De workshop wordt gegeven voor alle stakeholders van jouw organisatie die een raakvlak hebben met de beveiliging van de werkplek. Met werkplek bedoelen we hier zowel laptops en desktops, als ook telefoons en tablets. De workshop zal worden gegeven in een dagdeel (exclusief de voorbereiding en de uitwerking). 

We bekijken tijdens deze workhop de mogelijkheden die het Microsoft Defender for Endpoint platform biedt op het gebied van de beveiling van de werkplek. Denk hierbij aan: 

  • Standaard inrichting van Microsoft Defender for Endpoint 
  • De (on)mogelijkheden van de verschillende platformen 
  • Het onboarden van apparaten 
  • Het configureren van apparaten 
  • En meer! 

Bij ieder onderdeel worden tijdens deze workshop keuzes vastgesteld. Deze keuzes zullen kort worden samengevat in een rapport dat na de workshop wordt uitgewerkt en wordt gedeeld. Daarnaast kan dit rapport ook gebruikt worden als input voor een eventueel te schrijven ontwerp, welke opvolgend dient als leidraad voor de implementatie. In dit ontwerp vind je dus ook de ontwerpkeuzes terug voor jouw organisatie, welke zijn gemaakt tijdens de workshop.