Microsoft Teams Premium en sensitivity labels

Mijn collega Terence heeft in zijn blog, een introductie gegeven van Microsoft Teams Premium. De blog bevat een helder overzicht van het doel en mogelijkheden van deze betaalde aanvulling op Microsoft Teams. Vanuit mijn rol in het Compliance Expert Team van InSpark, wil ik jullie graag meer informatie verschaffen rondom de additionele mogelijkheden, dankzij Microsoft Teams Premium, voor sensitivity labels. Maar wat zijn sensitivity labels eigenlijk? Dankzij deze labels ben je in staat om (gevoelige) informatie, zoals een e-mail of Office document, van een classificatie te voorzien. Afgezien van de classificatie zijn er additionele opties om de geclassificeerde informatie van een beveiliging te voorzien. Dankzij deze beveiliging voorkom je ongeautoriseerde toegang tot jouw gevoelige informatie. De volgende link bevat meer informatie over sensitivity labels:

VEILIGE BOARD MEETINGS  

In een fictief scenario ga ik aantonen hoe je Microsoft Teams meetings, veiliger maakt met de inzet van sensitivity labels. In ons scenario heeft de board van de organisatie Contoso elke maand een meeting. De wens is uitgesproken om deze meeting veiliger en gestructureerde vorm te geven. Nadat de Microsoft Teams Premium licenties zijn geactiveerd, wordt tijdens het aanmaken van een sensitivity label, de optie Meetings beschikbaar gesteld: 

 

In het volgende menu selecteer je Protect Teams meetings and chats

 Hierna verschijnen alle beschikbare opties:

De relevante instellingen zijn uiteraard afhankelijk van jouw requirements. Ik adviseer om de documentatie van Microsoft door te lezen en met jouw stakeholders de definitieve requirements af te stemmen. Voor ons fictieve scenario zijn de volgende requirements van toepassing: 

 

Het is belangrijk om te weten dat sommige instellingen niet met elkaar zijn te combineren. In ons scenario wordt de meeting automatisch opgenomen. Hierdoor is het helaas niet meer mogelijk om een end-to-end encryptie en een watermerk toe te passen. Wellicht dat dit in de toekomst door Microsoft wordt opgelost. Nadat de requirements zijn aangevinkt is het label gereed om gepubliceerd te worden. De onderstaande link bevat meer informatie over dit proces: 

Nadat het sensitivity label voor onze board meetings is gepubliceerd, wordt deze beschikbaar gesteld in Microsoft Teams:

En in Outlook:

De medewerkers zijn nu in staat om dit label te selecteren waardoor de vooraf ingestelde instellingen van kracht worden. Zoals het blokkeren van het kopiëren van chat berichten:

CONCLUSIE 

Op deze wijze zijn sensitivity labels een handig middel om meetings, met gevoelige informatie, van additionele beveiliging te voorzien. De kracht van Microsoft Teams Premium en sensitivity labels stopt niet hier. Je bent ook in staat om meeting templates te maken en het sensitivity label te koppelen. Dit ga ik in een toekomstige blog bespreken!

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Meer blogs

image description
Jasper Oosterveld | Information Security & Governance Consultant
Ik help je graag verder
Neem contact op