Modern Management Workshop

In deze workshop kijken we naar de best passende keuze om jouw Moderne Werkplek te beheren.
Ronny de Jong
Principal Consultant Modern Workplace Foundation & MVP

In deze workshop stellen we het vertrekpunt (huidige situatie) vast en definiëren we een route die past bij jouw organisatie (mate van verandering, snelheid, concrete stappen). Doel: efficiënt en succesvol de eindbestemming (gewenste situatie) bereiken. Aan de hand van de verschillende beheeropties (cloud-attach, co-management of cloud-native) bespreken we de voor- en nadelen die voor jouw organisatie en situatie relevant zijn. Past een moderne aanpak, waarbij beheer volledig vanuit de cloud wordt gefaciliteerd, beter bij jouw organisatie? Of sluit een gefaseerde aanpak, waarbij het on-premise beheer gefaseerd wordt uitgebreid met cloud-toepassingen, juist beter aan?