Modern Management Workshop

In deze workshop kijken we naar alle mogelijkheden in de inrichting, het gebruik en de beveiliging, van een Moderne Werkplek voor jouw organisatie.
Pim Jacobs

De inrichting van een modern beheerde werkplek, ongeacht de verschijningsvorm, begint bij het maken van keuzes. Keuzes die de route van jouw organisatie bepalen richting een modern beheerde werkplek. Tijdens deze workshop stellen we het vertrekpunt vast van jouw huidige Microsoft Endpoint Manager omgeving en definiëren we samen de route om te komen tot een modern beheerde werkplek. Hierbij houden we rekening met alle door Microsoft Endpoint Manager ondersteunde platformen in combinatie met de platformen die ook daadwerkelijk binnen jouw organisatie worden gebruikt. Daarnaast zullen we ook de focus leggen op het zo goed en volledig mogelijk uitnutten van de door jouw aangekochte (Microsoft Intune en Microsoft Defender for Endpoint) licenties. De workshop wordt gegeven voor alle stakeholders van jouw organisatie die een raakvlak hebben met de werkplek, het beheer van de werkplek en de beveiliging van de werkplek. Met werkplek bedoelen we hier zowel laptops en desktops, als ook telefoons en tablets. De workshop zal worden gegeven in een dagdeel (exclusief de voorbereiding en de uitwerking). 

We bekijken tijdens deze workhop de mogelijkheden die het Microsoft Endpoint Manager platform biedt op het gebied van de inrichting en het gebruik van een modern beheerde werkplek (in alle verschijningsvormen). Denk hierbij aan: 

 • Standaard inrichting van Microsoft Endpoint Manager 
 • De (on)mogelijkheden van de verschillende platformen 
 • Het inschrijven van apparaten 
 • Het configureren van apparaten 
 • En meer! 

Buiten de standaard mogelijkheden kijken we daarnaast ook naar te configureren beveiligingsonderdelen die het Microsoft Endpoint Manager platform te bieden heeft. Denk daarbij aan: 

 • Microsoft Defender Firewall 
 • Microsoft Defender Antivirus 
 • Microsoft Defender for Endpoint 
 • Mobile Application Management 
 • Het raakvlaak met Conditional Access 
 • En meer! 

Bij ieder onderdeel worden tijdens deze workshop keuzes vastgesteld. Deze keuzes zullen kort worden samengevat in een rapport dat na de workshop wordt uitgewerkt en wordt gedeeld. Daarnaast kan dit rapport ook worden gebruikt als input voor een eventueel te schrijven ontwerp, welke opvolgend dient als leidraad voor de implementatie. In dit ontwerp vind je dus ook de ontwerpkeuzes terug voor jouw organisatie, welke zijn gemaakt tijdens de workshop.