Passwordless Workshop

In deze workshop kijken we naar alle mogelijkheden en het gebruik van Passwordless werken voor jouw organisatie.
Pim Jacobs

Binnen het Microsoft 365 platform zijn er vele mogelijkheden om passwordless werken beschikbaar te stellen voor jouw gebruikers. Mogelijkheden die de gebruiker een veilige en eenvoudige manier van inloggen bieden. Tijdens deze workshop stellen we het vertrekpunt vast en definiëren we samen de route om te komen tot een solide inrichting voor het passwordless werken binnen jouw organisatie. Hierbij houden we rekening met de verschillende authenticatie mogelijkheden en de platformen waar deze op zijn te gebruiken. Ook leggen we de focus op het zo goed en volledig mogelijk uitnutten van de door jouw aangekochte licenties. De workshop wordt gegeven voor alle stakeholders van jouw organisatie die een raakvlak hebben met de authenticatie van de gebruikers. De workshop zal worden gegeven in een dagdeel (exclusief de voorbereiding en de uitwerking). 

We bekijken tijdens deze workhop de mogelijkheden die het Microsoft 365 platform biedt op het gebied van het passwordless werken. Denk hierbij aan: 

  • Windows Hello for Business (hybrid) 
  • Microsoft Authenticator app 
  • FIDO2 beveiligingssleutels 
  • Temporary Access Pass 
  • Moderniseren van apps 
  • En meer! 

Bij ieder onderdeel worden tijdens deze workshop keuzes vastgesteld. Deze keuzes zullen kort worden samengevat in een rapport dat na de workshop wordt uitgewerkt en wordt gedeeld. Daarnaast kan dit rapport ook gebruikt worden als input voor een eventueel te schrijven ontwerp, welke opvolgend dient als leidraad voor de implementatie. In dit ontwerp vind je dus ook de ontwerpkeuzes terug voor jouw organisatie, welke zijn gemaakt tijdens de workshop.