De toekomst en uitdagingen voor Low-Code/No-Code toepassingen

Als team Business Apps bij InSpark kijken we met een tevreden gevoel terug op 2022! 

We hebben een significante impact gemaakt met de verschillende business applicaties die we hebben gebouwd voor (en met) onze klanten met het Microsoft Power Platform. Van een auditing app voor een accountancykantoor tot een compleet kwalificatieplanningsproces voor een facilitaire dienstverlener, en van een projectenbeheeroplossing voor een gemeente tot een wereldwijd Power Pages Portaal voor een internationaal inspectiebedrijf, en nog veel meer. 

We zien dat er een toenemende vraag is naar het bouwen van Low-Code/No-Code toepassingen met het Power Platform. De toenemende vraag is onder andere dankzij de naadloze integratie met de rest van de Microsoft Cloud:

Maar vooral ook dankzij het groeiende gemak, waarmee afdelingen de applicaties zelf in beheer kunnen nemen en zelfs kunnen doorontwikkelen. Met de wereldwijde omarming van het SaaS-cloudconcept, is het niet meer te doen om als (centrale) IT-organisatie in elke behoefte van elke afdeling te voorzien op de traditionele manier, waarbij alles door dezelfde groep personen opgepakt moest worden. De belofte van het Power Platform is dan ook dat iedereen een business app kan ontwikkelen. De aanwezigheid van citizen developers is inmiddels een erkend feit. 

Zelfs de organisaties die denken dat het Power Platform binnen hun Microsoft Azure tenant nog niet “echt” gebruikt wordt, zien we vaak verrassend reageren op de uitkomsten van onze Power Platform Scan waarin onder andere duidelijk wordt in welke mate het Power Platform reeds actief wordt ingezet. 

De toekomst 

Net als Microsoft verwachten wij dan ook dat minimaal 70% van alle enterprise applicaties, gebouwd zullen worden met Low-Code/No-Code Tools, zoals we die kennen van het Power Platform.

De uitdagingen 

Met het groeiende gemak waarmee elke citizen developer enterprise-waardige business applicaties kan maken en het groter wordende aantal citizen developers, ontstaan er een aantal nieuwe uitdagingen. 

Allereerst een uitdaging voor elke organisatie om deze applicaties te kunnen leveren.

We zien enorme backlogs in organisaties, waarbij de behoefte aan snel-op-te-leveren-applicaties duidelijk merkbaar is. Zelfs de organisaties die het Agile SCRUM-principe gebruiken om in snel tempo business applicaties op te leveren, lopen over van het werk.

Nu moet ik toegeven dat wij als InSpark op de korte termijn veel inspringen op deze vraag. Maar op de lange termijn is de belofte van het Power Platform dat iedereen business applicaties kan bouwen, net zoals veruit het grootste deel van de medewerkers inmiddels mooie Word Documenten, PowerPoint Presentaties en Excel Spreadsheets maken. 

Inspiratiesessie Power Platform | InSpark
Zie hier onze workshop om jouw organisatie mee te nemen in de mogelijkheden van business apps met het Power Platform. 

Business App in 5 days | InSpark 
Zie hier onze door Microsoft erkende herbruikbare aanpak om in 5 dagen een specifieke use case om te zetten in een werkende business app.

Vervolgens is het een uitdaging om alle citizen developers goed te begeleiden. 

Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid“, en dat uitgangspunt is bij inzet van het Power Platform zeker van toepassing. Met een toenemend gemak om business applicaties te maken, bovenop de data van de organisatie, groeit het risico dat de data (per ongeluk) misbruikt wordt. Onderwerpen zoals Power Platform Environment Strategy, Data Loss Prevention, Security, Permission Management en Best Practices komen goed van pas om het enthousiasme van alle citizen developers in goede banen te leiden en veilig afg te kaderen. 

Sessie Power Platform governance | InSpark 
Zie hier onze workshop om in control te komen en te blijven van het Power Platform door de juiste kaders te schetsen en de minimale inrichting concreet te krijgen.

Ten slotte, maar zeker niet de minst belangrijke: de uitdaging om in het Power Platform te beheren. 

Als organisatie is het nu al vaak een utopie om prioriteiten te stellen, de juiste skills aan boord te hebben en genoeg resources beschikbaar te hebben om aan de groeiende wensen te voldoen. Als je dan uiteindelijk de goede kaders hebt afgesproken waarbinnen de citizen developers continu waarde toevoegen aan hun processen, dan is het ook van belang om te kunnen zien dat iedereen de afspraken nakomt. Een toenemend aantal standaard functionaliteiten van het Power Platform stelt je in staat om de Governance voor een belangrijk deel technisch af te dwingen, maar er is ook een deel dat (nog) niet mogelijk is. Om deze reden en om meer pro-actieve signalering binnen het Power Platform mogelijk te maken, hebben we de Power Platform Monitoring dienst in het leven geroepen. 

Power Platform Monitoring | InSpark 
Zie hier onze ontzorgende dienst om jouw Power Platform gemonitord te hebben, als fundament goed in te richten en de beheeractiviteiten te borgen. 

Hopelijk heb ik inzicht kunnen bieden in waar wij in 2022 op gefocust hebben en het toekomstbeeld dat wij zien voor het Power Platform met de bijbehorende uitdagingen. 

Uitdagingen zijn avonturen in vermomming dus mocht je vragen hebben over één van bovenstaande onderwerpen neem dan gerust contact op om samen op avontuur te gaan! 

Meer blogs

image description
Django Lohn | Consultant Modern Workplace Productivity
Ik help je graag verder
Neem contact op