Whitepaper: Slimme veranderaanpak bij nieuwe technologie

Daarom een slimme veranderaanpak

Wanneer je investeert in technologie, is de toepassing ervan niet alleen een technische vraag. Het gaat er ook om dat je medewerkers ermee gaan werken, zodat je investering in nieuwe technologie daadwerkelijk oplevert wat je voor ogen had. Hogere medewerkerstevredenheid bijvoorbeeld, of makkelijker en veiliger samenwerken. Maar dat betekent ook dat je een gedragsverandering van je medewerkers vraagt. Met alleen een knoppentraining – ‘onder deze knop zit dit, onder die zit dat’ – krijg je geen gedragsverandering. Met een slimme veranderaanpak wél. We nemen je mee in de 5 fases van een slimme veranderaanpak.