Windows 365 Cloud PC: Microsoft's nieuwste dienst vergeleken met Azure Virtual Desktop

De komst van de nieuwe dienst Windows 365 – Cloud PC

Tijdens Microsoft Inspire op 14 juli kondigde Microsoft de nieuwe dienst Windows 365 – Cloud PC aan. Op maandag 2 augustus ging de dienst live. Met Windows 365 kun je Windows 10, of straks Windows 11, rechtstreeks vanuit de cloud streamen. Dit is mogelijk vanaf elk apparaat. Bijvoorbeeld de beheerde moderne werkplek, je iPad of privé laptop thuis. In de huidige tijd waarin veel medewerkers thuis werken en in bijvoorbeeld de situatie dat zakelijke laptops een lange levertijd kennen vanwege wereldwijd chips tekort, kan deze dienst een uitkomst bieden. Ook in situaties waar snel of tijdelijk opgeschaald dient te worden is Windows 365 Cloud PC een mogelijke oplossing. Microsoft biedt ook al geruime tijd Azure Virtual Desktop (voorheen Windows Virtual Desktop) aan. Hiermee is het ook mogelijk om een volledige Windows 10 machine of een specifieke applicatie te ontsluiten voor de eindgebruiker. Dit is dus een vergelijkbare dienst die veel overeenkomst kent, maar ook een aantal verschillen. Deze lichten we hierna toe.

Hoe verhoudt Windows 365 Cloud PC zich tot Azure Virtual Desktop?

Windows 365 Cloud PC maakt net als Azure Virtual Desktop gebruik van dezelfde back-end servicecomponenten die Microsoft aanbiedt als een dienst. Hierdoor hoef je als bedrijf geen beheer meer uit te voeren op al deze componenten waar dit met een traditionele Remote Desktop implementatie wel nodig was.

Figuur 1: Windows Virtual Desktop Overview

In Azure Virtual Desktop doe je zelf nog het beheer van de virtuele machines waar je medewerkers op werken, deze draaien in je eigen Azure tenant. Met de Windows 365 Cloud PC dienst draaien de virtuele machines in een tenant beheerd door Microsoft. Dit is gelijk één van de grootste verschillen tussen de twee diensten. Qua kosten betekent dit gelijk ook een verschil; de dienst Windows 365 kent een vaste prijs per maand per gebruiker, waar Azure Virtual Desktop wordt afgerekend over de afgenomen Azure resources (voornamelijk virtuele machines, maar bijvoorbeeld ook opslag en uitgaand netwerkverkeer). Wat uiteindelijk goedkoper is zal afhangen van het specifieke scenario, de keuzes die hierin gemaakt worden en welke (kosten)optimalisaties er toegepast worden. Denk hieraan aan het automatisch uitschakelen van virtuele machines als deze niet gebruikt worden.

Met Azure Virtual Desktop is het mogelijk om gebruik te maken van Windows 10 Multi-session VM’s. Hiermee kun je meerdere gebruikers op één virtuele machine laten werken. Hiermee kan de gebruikersdichtheid flink vergroot worden en daarmee de kosten verlaagd. Windows 365 biedt geen ondersteuning voor deze Windows 10 Multi-session.

Windows 365 Business & Enterprise

Windows 365 is er in twee smaken; Business en Enterprise. De business variant is Azure AD joined en biedt geen management functionaliteiten vanuit de dienst; eindgebruikers installeren zelf hun benodigde software. Met de Enterprise variant kunnen beheerders wel beheer uitvoeren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de Microsoft Endpoint Manager portal, een Intune licentie is vereist voor elke gebruiker. De virtuele machines worden Hybrid Azure AD joined; een Active Directory is dus een vereiste om deze dienst te kunnen gebruiken. Het verschil met Azure Virtual Desktop zit hem erin dat het beheer van Azure Virtual Desktop in de Azure portal plaatsvindt. Daarnaast ondersteunt Azure Virtual Desktop ook Azure Active Directory Domain Services (AADDS), en in public preview nu ook Azure AD joined, hierdoor is een Active Directory geen vereiste meer. We verwachten dat Windows 365 Enterprise in de toekomst ook Azure AD joined zal worden.

De combinatie van Azure Virtual Desktop en FSLogix technologie

Azure Virtual Desktop wordt vaak gecombineerd met FSLogix technologie. FSLogix biedt de mogelijkheid om profielen of gecachede gegevens van gebruikers gerelateerd aan M365 producten (zoals Outlook of OneDrive) als container op een netwerklocatie op te slaan. Hiermee wordt de inlogtijd verkort en behoudt de gebruiker zijn instellingen in een non-persistent omgeving, dus wanneer hij/zij op een andere machine terechtkomt na opnieuw inloggen. Omdat de profielen op een netwerklocatie staan kan er ook eenvoudig een back-up gemaakt worden. Met Windows 365 krijgt elke gebruiker de beschikking over een eigen harde schijf waarop dus ook het gebruikers profiel staat. Hierdoor is de noodzaak voor FSLogix minder, maar kan er in geval het nodig is, geen back-up van het profiel teruggezet worden.

Met de nieuwe varianten van Microsoft in het Desktop-as-a-Service portfolio is er meer keuzemogelijkheid. Onderstaand schema geeft versimpeld weer in welk scenario voor welk product gekozen kan worden.

Figuur 2: Productkeuze per scenario

Er zijn nog meer verschillen te benoemen die we graag toelichten in een workshop. Ook een implementatietraject of een Proof of Concept behoren tot de mogelijkheden. Wil jij graag meer weten of graag het gesprek met ons aangaan? Neem dan contact met ons op.

Siebren Mossel

Meer blogs

Siebren Mossel
Siebren Mossel | Consultant Modern Workplace Foundation
Ik help je graag verder
Meer weten wat Windows 365 Cloud PC of Azure Virtual Desktop voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.
Neem contact op