In het vorige blog heb je al kunnen lezen wat Azure Stack is (en ook wat het níét is). Samengevat: Azure Stack is in feite het publieke Azure, ingezet als compacte hardware-applicatie in je eigen datacenter en hybride cloud. Eén ding is zeker: Azure Stack kan veel, heel veel voor je organisatie en klanten betekenen.

In dit blog bekijken we de transformatie zelf: de daadwerkelijke transitie. Want om álles uit Azure Stack te halen, zijn zowel technische, organisatorische als ook klant- en marktgerichte aanpassingen nodig.

Transformatie van de techniek

Azure Stack levert een cloud-applicatie die je ontzorgt. Azure Stack brengt een subset van diensten uit de publieke Azure-cloud over naar je eigen (gekozen) datacenter. De keuze voor Azure Stack kan te maken hebben met wetgeving, compliancy, mate van controle, maar kan ook zorgen voor precies de juiste systeemprestaties, de benodigde beschikbaarheid en de vereiste betrouwbaarheid.

Eigen IT niet flexibel genoeg? Dan wordt buiten de deur gezocht

Door de komst van de cloud vindt er een transitie van gevirtualiseerde servers naar cloud-gebaseerde services plaats. De verschillende organisatieonderdelen nemen deze services af. Vaak gebeurt dat – zoals het hoort – in samenwerking met de IT-afdeling, maar lang niet altijd. Als de eigen IT-afdeling niet flexibel genoeg is en daardoor niet voldoende betrokken is bij dit soort processen, kan het gebeuren dat afdelingen zelfstandig de door hun benodigde diensten buiten de deur gaan zoeken. Dit kan aanzienlijke problemen opleveren op het gebied van security en compliance.

IT-flexibiliteit door de opzet van je eigen Azure-regio

Door de inzet van Azure Stack kun je je eigen ‘Azure-regio’ inrichten. Ontwikkelaars en leveranciers brengen vervolgens hun applicaties onder in jouw Azure Stack-systeem, op precies dezelfde wijze waarop ze dat in de Azure public cloud al doen. Op deze manier lever je de benodigde IT dus wél met dezelfde flexibiliteit als in de public cloud.

Verandering van type hardware

Azure Stack is gebaseerd op Hyper-V en Storage Spaces Direct en levert zo Software Defined Networking, Software Defined Storage en Software Defined Computing. Bij de aankoop van Azure Stack heb je als klant een ‘menukaart’ waarmee je het systeem kunt aanpassen aan jouw wensen. Ben je op zoek naar heel veel opslag, naar zeer snelle opslag, of juist naar veel rekenvermogen (computing)? Dan is dit binnen het kader van Azure Stack te realiseren. Zo kun je als IT precies de benodigde performance garanderen.

Anders beheren

De software van Azure Stack is geïnstalleerd als een set van virtuele machines en heeft een ingebouwd mechanisme om alle software automatisch bij te werken. Als beheerder van Azure Stack ben je dan ook volledig afgeschermd van de hypervisor en de opslagomgeving. Bij calamiteiten kan in samenwerking met Microsoft en/of de hardware-leverancier support worden verleend op onderliggende lagen. Als beheerder van Azure Stack is het admin-portaal jouw interface tot de omgeving. Daarom kun je Azure Stack het beste zien als een zogenaamde appliance: een op zichzelf staand apparaat of systeemplatform.

Transformatie van de organisatie

Cloud-gebaseerd werken is meer dan technologie alleen. Voordat een organisatie echt de vruchten kan plukken van cloud-IT (publiek met Azure dan wel hybride of private met Azure Stack) zal de organisatie zelf óók moeten transformeren.

Enkel lift-and-shift is niet voldoende

Vaak worden transities naar de cloud gestart met een zogenaamde lift-and-shift-actie. Je tilt het systeem als het ware op (virtualisering van hardware) en hevelt het dan over naar de virtuele omgeving in het datacenter. Daar valt iets voor te zeggen wanneer je problemen wilt voorkomen met betrekking tot de connectiviteit tussen de services en met betrekking tot eventuele afschrijving van hardware, maar het levert niet per se een financieel voordeel op. Daarvoor moet een tweede stap worden gemaakt.

Rebuild, Transform, Reacquire

Per applicatie wordt een analyse uitgevoerd om te kunnen beoordelen of deze herbouwd, aangepast of opnieuw aangekocht moet worden. Dit is afhankelijk van variabelen als relevantie voor de organisatie, architectuur, kosten, licenties en beveiliging.

Cloud Competence Center

Om daadwerkelijk effectief met cloud-technologieën aan de slag te gaan, moet je organisatie natuurlijk eerst op het daarvoor benodigde niveau gebracht worden. Daarvoor wordt er een Cloud Competence Center ingericht. Met de daar gedefinieerde rollen geef je invulling aan de nieuwe vraagstukken.

DevOps: flexibiliteit voor ontwikkelaars

Deze term is onlosmakelijk verbonden met de cloud. DevOps, Development & Operations, heeft alles te maken met de flexibiliteit, de ‘agility’, die cloud-technologie geeft aan ontwikkelaars; zij hoeven zich niet langer druk te maken over de fysieke infrastructuur. De opstelling en implementatie van een bepaalde applicatie op een dienst is onderdeel geworden van de levenscyclus van het ontwikkelen van de applicatie zelf.

Transformatie van de markt

De laatste maar uiteindelijk de belangrijkste resultaten van transitie naar de cloud zijn de gevolgen voor de markt, voor de business. De introductie van de cloud kan een hele branche transformeren. In plaats van te blijven hangen in de veiligheid van wat we al jaren lang doen, moeten er nu stappen genomen worden om steeds te veranderen en te voldoen aan de klantwensen van deze tijd. Het geliefde ‘never change a running system’ heeft uitgediend.

Applicaties in no time geleverd

Eigenlijk kun je Azure Stack het beste inzetten om applicaties te laten landen op een Platform-as-a-Service. Ontwikkelaars kunnen dan in rap tempo wijzigingen aanbrengen in de software en deze op een gevalideerde manier activeren. Ook biedt Infrastructure-as-a-Service (Iaas) op Azure Stack vele voordelen. Daarbij hanteert men Infrastructure-as-Code: zowel de ingezette virtuele machines als ook de software die daarop landt en draait, wordt volledig geautomatiseerd.

Met de hybride opzet in Azure Stack is het mogelijk om de basisinfrastructuur van de organisatie in de lucht te hebben en met precies dezelfde code en infrastructuur op te schalen naar de public cloud. Zo kun je je organisatie sneller aanpassen aan de behoeften van de klant en de markt, ongeacht of het hierbij om specifieke functionaliteiten gaat of om het flexibel schalen van de omgeving tijdens piekbelastingen.

Totally in control én compliant

Azure Stack is gebouwd met Security Hardening By Design. Dit houdt in dat de infrastructuur van Azure Stack gesloten (‘locked down’) is, zodat:

  • Alleen bekende applicaties uitgevoerd mogen worden
  • Alleen de rechten die echt nodig zijn aan de componenten toebedeeld worden
  • Het netwerkverkeer beperkt is tot enkel de noodzakelijke verkeersstromen
  • De omgeving onbereikbaar (‘sealed’) is voor beheerders

Met onder meer deze principes en tal van andere best practices qua veiligheid (encryption, ssl, role based access control) is Azure Stack op software gebied volledig compliant met de strengste wetgevingen. Anders dan bij de publieke cloud ben je als klant nu wél verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging van de systemen. Denk aan de toegang tot het datacenter, de racks en het disk cabinet.

IT at your service!

IT kan nu echt als dienstverlener fungeren binnen de organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van IT om de Azure Stack-omgeving draaiend en actueel te houden, en abonnementen af te geven aan de meer applicatiegerichte onderdelen van de organisatie.

IT kan haar dienstencatalogus uitbreiden met een Azure selfserviceportaal om virtuele machines, websites, databases onder te brengen in Azure Stack. Het wordt hierdoor ook mogelijk om de gebruikte IT-resources door te belasten binnen de organisatie.

Tot slot

We hebben gezien dat Azure Stack een transformatie teweeg kan brengen binnen alle delen en op alle lagen van de organisatie. Het is géén vervanger van Hyper-V, VMWare of ander virtualisatieplatform, maar een andere, geheel nieuwe manier van werken.

Azure Stack in de praktijk ervaren? Dat kan bij ons! Wij zetten automatisch een Azure Stack POC-omgeving voor je klaar. Deze geeft je de mogelijkheid om de beheermogelijkheden en de werking van het platform te ontdekken. Indien gewenst verzorgen we daar trainingen bij, zodat je IT-afdeling al vooraf exact weet hoe Azure Stack werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Aan de slag met Azure Stack?

Elke organisatie heeft zijn eigen behoeften. En zo is er ook niet één vorm van de hybride cloud die altijd werkt. We zien dat commerciële bedrijven steeds vaker een Azure-only cloud neerzetten, waar ziekenhuizen en fabriekslocaties voor een groot deel de private cloud verkiezen. Om succesvol een hybride cloud neer te zetten op basis van Azure en Azure Stack,
moet elke organisatie wel dezelfde afwegingen maken. Ontdek hoe je in slechts 8 stappen komt tot jouw ideale cloudmix.

Infographic – Aan de slag met Azure Stack

SHARE
Ben Gelens

Consultant Cloud, Infra & Apps & MVP

Transformeren met Azure Stack?
Mijn geruime ervaring met het creëren van Hybrid Cloud omgevingen bij klanten breng ik graag ter tafel.
Altijd up to date?
Blijf op de hoogte van de laatste innovaties. Geef aan welke mailings jij maandelijks wil ontvangen. Schrijf je nu in!