Slimme overheidsinnovatie met Data & AI

Hoe Werksaam Westfriesland mensen steeds sneller én beter aan passend werk helpt

“Er wordt al jaren geroepen dat er veel mogelijk is met data en innovatie. Wij hebben als WerkSaam het besluit genomen om daadwerkelijk actie te ondernemen. In alle lagen van de organisatie moet innovatie, datagebruik en gebruik van handige apps gemeengoed worden. Als we dat goed doen —en we zijn al goed op weg— ben ik ervan overtuigd, dat onze dienstverlening cliëntvriendelijker, effectiever en efficiënter wordt.”

Marjolijn Dölle
//
Directeur WerkSaam Westfriesland

Wat doet WerkSaam Westfriesland?

WerkSaam Westfriesland is een gemeenschappelijke regeling van 7 Westfriese gemeenten, die tot doel heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller op weg te helpen bij hun zoektocht naar werk. Mensen die moeilijk werk vinden, worden eerst van inkomen voorzien en vervolgens – geheel op maat – weer gekoppeld aan de lokale arbeidsmarkt. Het talent van de werkzoekende en de wensen van de werkgever vormen daarbij de spil.

Op dit moment zet WerkSaam Westfriesland zich op het gebied van inkomens- en arbeidsbemiddeling in voor circa 3.500 cliënten. Het is de wens om met informatietechnologie en intelligente apps de algehele dienstverlening voor werkzoekenden te verbeteren en te versnellen. Méér op maat in minder tijd.

Onze cliënten kunnen een aanvraag voor een uitkering digitaal indienen en worden hierbij intelligent ondersteund met een interactieve vragenlijst en uitleg op maat. Het hele proces van aanvraag tot toekennen duurde voorheen 12 weken en is teruggebracht naar 2 weken.

Met data willen we vaststellen onder welke omstandigheden we steeds dezelfde beslissingen nemen om dit soort routinematig werk te automatiseren, zodat inkomenscoaches kunnen focussen op de essentie.

Arbeidsbemiddeling: slim matchen

We komen tot een optimale  match als we cliënten en vacatures niet matchen op functietitels, maar op onderliggende gegevens zoals competenties, talenten, interesses, ervaring, en opleiding .

De werkzoekende vindt op deze wijze functies en vacatures waar hij niet meteen aan gedacht zou hebben of er worden geschikte cursussen en trainingen aangereikt, waarmee andere functies óók binnen bereik komen.

Slim matchen moeten we vooral met onze ketenpartners realiseren, ook omdat dit een breder toepassingsgebied heeft. Denk bijvoorbeeld aan jongeren bij hun studie- en beroepskeuze.

Arbeidsbemiddeling: ontwikkelen

Onze meeste cliënten hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om ze te ontwikkelen zetten we voorzieningen in, zoals een sollicitatietraining of een werkstage. Maar hoe zetten we die voorzieningen effectief in?

We trainen nu een model met historische data om te voorspellen welke voorzieningen bij welke cliënt, in welke situatie het beste effect zullen hebben. Daarvoor gebruiken we gestructureerde data uit diverse systemen, maar ook ongestructureerde data in bijvoorbeeld Word-documenten.

Managed Oxygen

Arbeidsbemiddeling kan dus slimmer met data, maar beslissend blijft de professionele inschatting van de arbeidscoach. Kunnen we coach en cliënt ook via data matchen? Dubbel matchen op basis van gerichte data-analyse dus! Het dataplatform bij uitstek om daarmee te experimenteren en bij succes op te schalen: InSpark’s Managed Oxygen. Het dataplatform in Microsoft’s Azure cloud, stelt analysetechnieken voor ruwe data, zelfs uit documenten, beschikbaar.

“Het grote voordeel van het Oxygen platform is dat we nu al onze data kunnen gebruiken, om zo nieuwe verbanden te ontdekken én tot waardevolle inzichten te komen. Eerder was techniek vaak een belemmerende factor, maar nu is het een ware enabler geworden.”

Anand Jagdewsing, Manager Innovatie & Informatisering, WerkSaam WestFriesland.

Toekomstvisie

WerkSaam staat nog aan het begin van de ontwikkeling van de data gedreven dienstverlening, maar we zijn bereid te experimenteren met data en (power)apps, iets waarvoor het Microsoft platform heel geschikt is.

We zoeken vooral ook de samenwerking met ketenpartners, bijvoorbeeld door later het voorspelmodel ook te trainen met historische data van andere leden van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Het dataplatform zal ook gebruikt worden om de samenwerking van de zeven Westfriese gemeenten te ondersteunen op thema’s waarop zij samenwerken, zoals arbeid & onderwijs, wonen, duurzaamheid,  sociaal domein, vrije tijd en ondernemen & economie. Het uiteindelijke doel is en blijft immers: een tevreden inwoner!

We werken graag mee om andere overheden eveneens aan het denken te zetten over hoe zij met nieuwe technologieën alledaagse problemen kunnen oplossen door meer voorspellend en innoverend vermogen toe te voegen aan hun organisatieprocessen.