We weten inmiddels dat Microsoft erg behulpzaam is als het gaat om klanten helpen gebruik te maken van Azure. Zo verdienen ze immers hun geld: Azure consumptie genereren. Op de supportpagina’s van Microsoft kun je tot in detail lezen hoe je diensten kunt implementeren, architecturen kunt vormgeven, software kunt ontwikkelen, websites kunt hosten op Azure, en nog veel meer. Maar wist je dat Microsoft ook een framework heeft bedacht, om ervoor te zorgen dat jouw organisatie klaar is voor de komst van Azure en alle veranderingen die dat met zich mee gaat brengen?

Cloud Adoptie Framework

Om succesvol te zijn in digitale transformatie en de Cloud op de juiste manier te adopteren in jouw organisatie, dien je naast techniek ook jouw mensen en processen hierop voor te bereiden en mee te transformeren. Iedere organisatie is anders en daarom bestaat er geen “one-size-fits-all” aanpak. Het Cloud Adoptie Framework (CAF) van Microsoft is een tool die jouw organisatie kan helpen om “Cloud Ready” te worden. Het framework helpt jouw organisatie om passende beslissingen te nemen, zodat volledige Cloud adoptie bereikt kan worden.

Bedenk wel, Cloud adoptie is een middel om een doel te bereiken en geen doel op zich. Succesvolle Cloud adoptie begint eigenlijk al voordat de Cloud leverancier gekozen is. Het begint bij de realisatie dat de Cloud het bereiken van een business doel kan versnellen. Het framework helpt bij het samenbrengen van business-, culturele- en technische-veranderingen, om de gewenste business doelstellingen sneller te bereiken. Het begint dus bij het creëren van alignment.

Het CAF framework kun je overigens te allen tijden gebruiken als hulpmiddel, niet persé alleen aan de start van jouw Cloud avontuur. Het CAF kan ook helpen bij tussentijdse evaluaties, om er zeker van te zijn dat de juiste doelen behaald worden. Achteraf kan het gebruikt worden om te checken of de juiste doelen bereikt zijn en of deze nog steeds actueel zijn.

De 3 stappen naar succes

Plan

Organisaties denken vaak te weten wat digitale transformatie is en hoe ze dit gaan aanpakken. Echter wordt de “waarom vraag” vaak overgeslagen of als vanzelfsprekend gezien. De eerste stap van het CAF, Plan, legt de focus op het vinden van het antwoord op deze vraag. Het begint met het formuleren van de doelstellingen, die door de gehele organisatie gedragen moeten worden. C-level, finance, marketing, sales, HR en IT dienen allemaal de neuzen dezelfde kant op te hebben en overtuigd te zijn van deze doelstellingen.

Deze doelstellingen dienen vervolgens onderbouwd te worden door middel van een business case. De Azure Prijscalculator en Azure Total Cost of Ownership Calculator zijn tools die hier bij kunnen helpen.Wanneer dit helder is dient er gekeken te worden naar de huidige situatie. Technisch dient er gekeken te worden naar wat er staat in de huidige omgeving(en). Wat staat er allemaal en hoe gaan we dit naar de Cloud brengen? Hierbij kunnen de 5 R-ren van rationalisatie gebruikt worden. Per workload of applicatie dient er bepaald te worden wat de migratie strategie gaat zijn. De huidige organisatie (mensen en processen) dient ook inzichtelijk gemaakt te worden.

In de Plan fase resulteert in een plan met doelstellingen, onderbouwd door een business case en een planning/strategie per workload die gemigreerd gaat worden naar de Cloud. De vraag is nu, is de organisatie ook klaar om aan dit avontuur te beginnen?

Ready

Om ervoor te zorgen dat jouw organisatie klaar is voor het Cloud avontuur dien je het plan om te zetten naar concrete actiepunten en een tijdslijn. Zorg ervoor dat alle betrokkenen weten wat ze moeten doen en wanneer ze dit moeten doen. Daarvoor dient wel de juiste kennis bij de juiste mensen aanwezig te zijn. Een trainingsplan dient verwerkt te zijn in het algehele plan, zodat dit gewaarborgd is. Daarnaast moet er ook voor gezorgd worden dat alle support en partnerships geregeld zijn. Heb je de juist partijen aangesloten zodat support 24/7 geregeld is? Hierbij gaat het in eerste instantie vooral om de “project” fase. Het advies is om wel alvast na te denken over de fases daarna, zodat dit goed op elkaar aan sluit. Hierover bij de derde fase, Adopt, meer.

Wanneer dit alles geregeld is, kun je beginnen met het bouwen van de foundation in de Cloud. Ook vaak de landingszone genoemd. Bedenk dat de doelstellingen van invloed kunnen zijn op de keuzes die de Cloud Architect maakt. Als kosten besparen een belangrijke doelstelling is, dient de architect hier rekening mee te houden, in bijvoorbeeld het netwerkdesign. Een verbinding met een on-premise omgeving kan op verschillende manieren met verschillende diensten, sommige duurder dan de ander.

De Ready fase resulteert in een organisatie die er klaar voor is. Iedereen weet wat en wanneer er iets van hem of haar verwacht wordt. De kennis is aanwezig waar deze aanwezig dient te zijn en de juiste partnerships zijn afgesloten. De Cloud foundation is gebouwd en klaar om workloads te ontvangen. Het is nu noodzakelijk om te gaan beginnen met migreren en adopteren.

Adopt

De Adopt fase bestaat uit 3 stappen; migratie, operations & security en governance. Het daadwerkelijk migreren van workloads naar de nieuwe Cloud omgeving, is de start van deze fase, maar parallel daaraan dient er gestart te worden met de andere stappen operations & security en governance. Er dient nagedacht te worden over hoe alles in de Cloud wordt beheerd en veilig blijft. Wie neemt welke verantwoordelijkheden? Welke methodieken kiezen we voor onze samenwerkingen? Gaan we met onze leveranciers op een DevOps, SecOps manier samenwerken of gaan we nog voor traditioneel servicemanagement volgens ITIL? Weet hierbij dat niks goed of fout is. Het gaat er om wat het beste past bij de organisatie op dat moment, voor het behalen van de gestelde doelstellingen.

De laatste stap van de Adopt fase gaat over governance. Controle is hierbij het key-woord. Controle over de kosten is waar het begint. Azure Cost Management is de tool die hierbij kan ondersteunen. Belangrijk om te realiseren is dat de Cloud Architect in zijn/haar design beslissingen rekening houdt met de manier waarop Cost Management gedaan dient te worden, zodat eventuele tags en policies op de juiste manier worden toegepast.

Controle over security, identity en resources is vervolgens aan de orde. Hoe zorg je dat de juiste baseline gevolgd wordt en resources consistent blijven? Azure Blueprints is een recentelijk gelanceerde dienst die hiervoor gebruikt kan worden.

Conclusie

Het CAF biedt een aantal handvatten die je kunt aangrijpen om zo tot de juiste Cloud Adoptie te komen binnen jouw organisatie om de digitale transformatie tot een succes te maken. Of je nu aan de start staat van jullie Cloud avontuur, er middenin zit, of eigenlijk al klaar bent, je kunt het gebruiken om te kijken of de Cloud gaat brengen/heeft gebracht wat was verwacht.

Wil je weten hoe wij dit bij InSpark gebruiken en wat “menselijker” maken? Check dan onze Business Ready Cloud solution, waarbij we als eerste aan de slag gaan met jouw Cloud Strategie. Het Cloud Strategie programma bestaat onder andere uit workshops om jouw Cloud doelstellingen te formuleren, jouw foundation design te maken en een proces op poten te zetten om jouw beheer, beveiliging en innovaties altijd up to date te houden.

SHARE
Wyke Nieuwenhuizen

Cloud Adoptie Consultant

Meer weten over Cloud Adoptie?
Onder het genot van een kopje koffie, vertel ik je alles over de mogelijkheden! Of we kunnen even bellen.
Altijd up to date?
Blijf op de hoogte van de laatste innovaties. Geef aan welke mailings jij maandelijks wil ontvangen. Schrijf je nu in!