Het zijn voor veel bestuurders hoofdpijndossiers: complexe gemeentelijke applicatielandschappen en ingewikkelde integratievraagstukken. Door overvolle agenda’s neemt ook de behoefte aan actuele en relevante data voor bestuurlijke thema’s toe. Vanuit deze behoefte worden binnen jouw gemeente allerlei proeftuinen, pilots, proof of concepts en vergelijkbare initiatieven ontplooid. Maar worstel jij ook nog steeds met de vraag hoe techniek, processen en mensen bij elkaar gebracht kunnen worden? En dit zodat datagedreven besturen onlosmakelijk in het DNA van jouw collega’s wordt geborgd? Wij delen graag onze kijk op datagedreven besturen en de route daarnaartoe.

 Zet de eerste stap

Echt waar, stilstand is achteruitgang. Begin bij het begin en versnel door slim gebruik te maken van de Cloud-technologie die op dit moment voorhanden is. Door de juiste inzet van de Cloud, kan data uit zowel jouw applicaties als die van ketenpartners binnen een paar dagen worden ontsloten naar een dataplatform op basis van Microsoft-technologie. Deze gegevens nemen we vervolgens op in een catalogus, zodat collega’s – met behulp van Microsoft Power BI – de data kunnen ophalen die voor hen bruikbaar zijn. Ook maken we gebruik van slimme Cloud-toepassingen, zoals Machine Learning, om nieuwe en nuttige dwarsverbanden te leggen. Bots kunnen helpen om in een aantal weken tijd de afstand tussen burgers, bedrijven en de lokale overheid te overbruggen. Modern BI, noemen we dat.

Aanpak op maat

Dat de technologie staat als een huis, betekent niet automatisch dat mensen in jouw organisatie gebruik gaan maken van de beschikbare data. Het sturen op kosten, kwaliteit en snelheid is niet vanzelfsprekend verankerd in het gedrag van mensen. Dus hoewel het doel van de transformatie wellicht duidelijk is, zorgt de projectaanpak er vaak voor dat er te weinig ruimte is om in te spelen op voortschrijdend inzicht. Ook wordt er nog te veel in budgetten, deliverables en kenniseilanden gedacht. Een flexibelere benadering, waarbij het vertrekpunt en het resultaat nog niet vast omlijnd zijn, biedt in deze transitie een uitkomst.

InSpark noemt dit de datalab aanpak: we starten met het formeren van één team waarmee we samen de technologische mogelijkheden verkennen. Vervolgens inventariseert dit team de visie en acute behoefte van zijn of haar klant (het college, directie en portefeuillehouders) en wordt dit gezamenlijk vertaald naar een routekaart. In kleine teams concentreren we ons op het op te leveren resultaat, en werken dit uit van data naar dashboard. Dit proces herhalen we totdat het vervlochten is in het DNA van jouw organisatie.

Win-win

Het resultaat van deze aanpak is realtime inzicht in de interne kosten, snelheid en de kwaliteit van dienstverlening. Hierdoor zit je dichter op de bal en kun je datagedreven besturen. Bijkomend (belangrijk) voordeel: door sneller en slimmer gebruik te maken van data ontstaan allerlei nieuwe toepassingen waarmee je de traditionele kloof tussen burgers, bedrijven en de lokale overheid dicht.

SHARE
Altijd up to date?
Blijf op de hoogte van de laatste innovaties. Geef aan welke mailings jij maandelijks wil ontvangen. Schrijf je nu in!