De 5 fases van een slimme veranderaanpak

Wie werkt tegenwoordig nog zonder smartphone, laptop, tablet of andere devices? Technologie en slimme oplossingen zijn zo verweven met ons werk, dat de introductie van een nieuw systeem of nieuwe tool veel impact kan hebben. Wanneer je alleen een korte knoppentraining geeft, dan loop je het risico dat medewerkers de nieuwe technologie niet (goed) in gebruik nemen. Een slimme veranderaanpak voorkomt dit.

Bij een slimme veranderaanpak betrek je je medewerkers in zowel de periode voor, tijdens als na de implementatie. Met de periode vooraf bedoelen we echt al vanaf de oriëntatiefase. Medewerkers die hier al betrokken worden, zijn later je beste ambassadeurs. En die heb je nodig, want nieuwe technologie betekent vaak ook verandering in processen en werkwijzen. Door de situatie te bekijken vanuit het oogpunt van je medewerkers weet je op tijd welke processen en werkwijzen dat zijn. In deze blog lichten we de 5 fases toe die een slimme veranderaanpak vormen. Hiermee haal je het maximale uit jouw investering in nieuwe technologie.

De 5 fases

De 5 fases zijn niet uit de lucht gegrepen: ze zijn gebaseerd op het Prosci-model voor changemanagement, op gedragswetenschappelijke inzichten en uiteraard op ervaring in de praktijk. Samen met onze klanten doorlopen we de volgende 5 fases:

  1. Het start met bewustwording: ‘hee, er bestaat een manier om anders te werken’.
  2. Vervolgens wakkeren we de persoonlijke behoefte verder aan (de nieuwe technologie is er natuurlijk niet voor niets): ‘ik denk dat ik dat wel zou willen’.
  3. Dan bieden we verdiepende kennis: ‘ah, zo werkt dat dus’.
  4. Om daarop de positieve houding van medewerkers te versterken: ‘ik sta hier positief tegenover’.
  5. Met als resultaat: veranderend gedrag. Medewerkers die vol enthousiasme zeggen: ‘ik ga dat toepassen!’.

5 instrumenten

In die 5 fases maken we gebruik van 5 instrumenten. In de verschillende fases ligt de focus telkens op andere instrumenten. In fase 1 en 2 zijn we meer bezig met sponsors en communicatie. In fase 3 en 4 ligt de focus weer meer op ambassadeurs en training. In elke fase komt wel elk instrument aan bod, het zwaartepunt is alleen verschillend.

  1. Communicatie: we werken met een communicatieplan en zetten vanuit daar acties uit zoals een nulmeting, interviews en tips-en-tricksvideo’s.
  2. Sponsors: teamleads, managers en directie nemen medewerkers mee in de verandering met voorbeeldgedrag, met Q&A-sessies of floorwalking.
  3. Ambassadeurs: de early adopters, bijvoorbeeld management en werknemers die zijn betrokken bij de oriëntatie of het testen, enthousiasmeren en helpen medewerkers.
  4. Training en instructie: op een toegankelijk platform staan alle e-learnings, instructies en trainingsmateriaal.
  5. Meten: Op basis van KPI’s monitoren we of we de beoogde doelstellingen werkelijk behalen.

Wil je meer lezen over onze slimme veranderaanpak?

Download dan onze whitepaper Slimme veranderaanpak bij nieuwe technologie.  

Dave van Lier

Meer blogs

image description
Dave van Lier | Business Lead
Ik help je graag verder
Neem contact op