Microsoft Teams Governance strategie workshop

In 3 stappen naar een heldere governance strategie voor Microsoft Teams
Aanmelden

Inschrijven Workshop

Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor de workshop via dit formulier. We nemen contact met je op om de wensen, behoeften en kosten van de workshop met je te bespreken.

Albert Hoitingh

Microsoft Teams (Teams) is een fantastische hub voor samenwerking en communicatie in groepsverband. Door de Coronacrisis is het gebruik van Teams geëxplodeerd; veel organisaties hebben Teams versneld uitgerold om werken op afstand te faciliteren.

Met een goede Teams governance c.q. beheerstrategie zorg je er ten eerste voor dat IT-systemen de flexibiliteit bieden die een organisatie in deze huidige tijd nodig heeft, en ten tweede dat risico’s die het gebruik van die nieuwe IT-systemen met zich meebrengt, beperkt blijven.

Het ontbreken van een adequate governance strategie resulteert na verloop van tijd in een onoverzichtelijke brij aan teams en content. Eindgebruikers raken teleurgesteld in de gebruiksvriendelijkheid van Teams en uiteindelijk mislukt de implementatie. Een goede voorkomt dit.

Wij merken dat voor veel organisaties niet duidelijk is waaróm ze een governance strategie voor Teams nodig hebben. En vooral: hoe zij tot zo’n succesvolle governance strategie kunnen komen. Voor deze organisaties heeft InSpark een workshop opgezet.

Een governance strategie voor Teams, Waarom?

Microsoft Teams is een gebruiksvriendelijke, veilige en geïntegreerde business applicatie voor zowel interne als externe coöperatie en communicatie. Juist omdat Teams zó ontzettend veel mogelijkheden biedt en ook nog eens een zeer uitgebreide achterliggende architectuur heeft, is het opzetten van een governance structuur cruciaal voor de succesvolle implementatie ervan.

Voordelen van het implementeren van een governance strategie:

  • Er wordt een brug geslagen tussen de IT-afdeling en je business medewerkers
  • Het levert een bijdrage aan de succesvolle adoptie van het nieuwe samenwerkingssysteem
  • Wet- en regelgeving en security worden automatisch in de bedrijfsprocessen geïntegreerd
  • De inzet van Microsoft 365 Groepen kan optimaal beheerd worden

Beheer en overzicht nodig voor jouw Microsoft Teams omgeving?

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan een beter overzicht en beheer van alle ontstane teams en content? Met deze workshop kom je in no time tot een heldere, concrete en voor jouw organisatie passende governance strategie. Geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Aanvragen

Contactformulier