De overheid in datagedreven topconditie

Drie praktijkvoorbeelden

Datagedreven werken is het nummer één onderwerp op de agenda’s van CIO’s bij de overheid. Maar hoe breng je de gigantische berg data effectief bij elkaar, om daar vervolgens waarde uit te halen? Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden laten we zien hoe overheidsinstanties dankzij een cloud-native dataplatform inzichten en vooruitzichten halen uit gestructureerde en niet-gestructureerde data zonder dat ze hun hele IT-infrastructuur hoeven te herzien.

Van terugblikken naar inzichten en vooruitzichten
Van de Nationale Politie tot de Belastingdienst en van omgevingsdiensten tot waterschappen: overheidsinstanties kunnen verschillen als dag en nacht. Wat ze met elkaar gemeen hebben: de uitdaging om datagedreven te werken. Burgers hebben immers steeds hogere verwachtingen en informatie moet worden uitgewisseld met partners. De WOB en WOO verplicht gemeentes bijvoorbeeld om inzichten te geven over zaken, processen en statussen. Bovendien moeten instanties zowel betere als beter onderbouwde beslissingen nemen én ondertussen compliant zijn met veranderende wet- en regelgeving zoals de BIO en de Common Ground-principes.

#1 Procesoptimalisering voor het waterschap

Een waterschap bestrijkt een enorm gebied. Sloten, rivieren, meren, grondwater, dijken, oevers, riet, gemalen, sluizen: het heeft allemaal inspectie of onderhoud nodig. Voorheen waren er honderden mensen nodig om dit allemaal te controleren. Aan de hand van sensoren, camerabeelden en satellietbeelden kan dit nu veel efficiënter en effectiever. Door alle data die dit oplevert op een slimme, proactieve manier bij elkaar te brengen, wordt namelijk predictive maintenance mogelijk. Dat bespaart niet alleen reparatiekosten, maar het kan ook incidenten of zelfs rampen voorkomen.

Waar een waterschap voorheen vooral reactief werkte, kan men dankzij een implementatie van ons dataplatform Managed Oxygen nu proactief handelen. De Internet of Things (IoT)-module zorgt er bijvoorbeeld voor dat sensoren in het water bruikbare inzichten opleveren, terwijl de AI-module het mogelijk maakt om anomaly detection (oftewel: het herkennen van afwijkingen) toe te passen op onder meer satellietbeelden en camerabeelden van graafmachines.

Het resultaat? Onder meer 50 procent procesoptimalisering voor het schoonmaken van sloten. Waar tot nu toe 60 medewerkers 8.000 sloten moesten inspecteren in één week tijd, kan een satelliet dit in de toekomst aan de hand van remote sensing en zonder enig fysiek werk binnen een paar dagen doen.

In 5 stappen datagedreven werken

#2 Gemeente herkent zwerfafval voor optimale inzet veegwagens

Veel gemeentes worstelen met dezelfde vraag: hoe kan het dat we evenveel veegwagens blijven inzetten, maar dat de stad steeds viezer wordt? Met Managed Oxygen als dataplatform is het mogelijk om de veegroutes te optimaliseren, zodat veegwagens effectiever kunnen worden ingezet.

Dat werkt als volgt. Rondrijdende veegwagens genereren camerabeelden. Dankzij Custom Vision, een tool binnen Azure Cognitive Services voor het aanpassen van machine vision-modellen, kan vuilnis worden herkend. Deze gegevens worden gecombineerd met data over bijvoorbeeld de aanwezigheid van publieke locaties, de positionering van vuilcontainers en de invloed van jaargetijden.

Het resultaat? Door zwerfafvalherkenning te combineren met andere data, kan een AI voorspellend model worden ontwikkeld dat de veegroutes optimaliseert. Met de inzet van hetzelfde aantal veegwagens kan de stad daardoor een stuk schoner worden.

#3 Stuurinformatie voor omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten houden zich bezig met vergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Omdat ze werken voor meerdere gemeentes, moeten ze een goede rapportagestructuur hebben. Welke verzoeken vanuit zaaksystemen zijn bij ons binnengekomen, vanuit welke gemeentes en hoeveel moeten wij aan iedere gemeente doorbelasten op basis van de gemaakte uren? Dit vereist stuurinformatie, die in de regel niet voorhanden is.

Zo kunnen omgevingsdiensten dankzij Managed Oxygen gemaakte uren aan zaken koppelen en zaken aan specifieke gemeentes. Al deze losse datapakketten en -stromen hebben we bij elkaar gebracht, waardoor de omgevingsdiensten inzicht hebben in welke zaken het krijgt opgestuurd, welke activiteiten daaronder hangen en hoeveel uren die hebben gekost. Op basis van deze stuurinformatie kan de dienst de verwachte werkdruk forecasten, de performance van taken beter uitleggen en het werk kostenefficiënter uitvoeren.

Het resultaat? Onder meer een significante kostenreductie, het implementeren van self-service analytics en maximale herbruikbaarheid van de investering: het ontwikkelde model wordt namelijk ter beschikking gesteld aan andere omgevingsdiensten.

Datagedreven werken:
de 5 stappen

Veel bedrijven willen profiteren van datagedreven werken. Maar hoe word je nu écht een datagedreven organisatie? Op welke manieren kun jij data voor jouw organisatie laten werken?

In dit whitepaper lees je:
Wat datagedreven werken is en wat de voordelen zijn
4 vormen van data die impact kunnen maken
De 5 stappen om een datagedreven organisatie te worden
Concrete tips en info bij elke stap

Download whitepaper

Managed Oxygen als zuurstof voor je organisatie

Managed Oxygen is een door InSpark ontwikkeld dataplatform-as-a-service waarin de nieuwste, bewezen dataservices van Microsoft Azure zijn verwerkt. Sensordata, ERP- en CRM-systeemdata, IoT-input, social media-feeds, camerabeelden: met Managed Oxygen kun je alle datastromen opvangen en bijeenbrengen, waardoor je als overheidsinstantie stapsgewijs je informatievoorziening op orde brengt en datagedreven werken faciliteert.

Schaalbaar door modules en managed dus ontzorgd
Het maximaal schaalbare en flexibele platform pas je makkelijk aan op basis van je databehoeften en -maturiteit. Oxygen heeft vier modules: Insights als datawarehouse-aanpak voor business intelligence en self-service analytics, Advanced Analytics voor het ontwikkelen en trainen van AI-modellen, Connected om bruikbare inzichten uit sensordata te halen en Governance & lineage om een overzicht te krijgen van al je databronnen op het Managed Oxygen-platform.

Managed Oxygen is een managed oplossing, daardoor word je volledig ontzorgd, is het platform altijd up-to-date en heb je geen onverwachte hoge kosten. Het belangrijkste: dankzij onder meer het secure-by-design ontwerp en ons Cloud Security Center is het platform 100 procent secure. Het kan zelfs in 1 dag uitgerold worden!

image description
Erwin de Kreuk | Lead Data & AI
Erwin de Kreuk
Wil jij aan de slag met datagedreven werken? In een vrijblijvend gesprek denk ik graag mee over de kansen voor jouw organisatie en hoe wij jou met Managed Oxygen kunnen helpen.
Neem contact op