Exchange Online Assessment

Geeft volledige inzage in de huidige status en veiligheid van jouw moderne Exchange Online omgeving.
Pim Jacobs

Wil jouw organisatie mailboxen migreren naar Exchange Online? Of werkt jouw organisatie al langer met Exchange Online en wil je graag weten of jouw Exchange Online omgeving voldoet aan alle vereisten en gebruik kan maken van alle cloud functionaliteit? Dan is het Exchange Online Assessment voor jouw organisatie essentieel. 

Alle onderdelen binnen jouw omgeving welke belangrijk zijn voor het success van een moderne Exchange Online omgeving lichten we door, dit met het oog op de InSpark’s en Microsoft’s best practices. Je kan hierbij denken aan een controle op: 

 • Active Directory 
 • Exchange Servers en settings 
 • Hybrid Exchange 
 • Exchange Online 
 • Mail flow 
 • Migratie limiteringen 
 • En meer! 

Buiten alle best practices kijken we daarnaast uiteraard ook naar de security van jou Exchange Online omgeving. Exchange Online heeft (ten opzichte van een traditionele on-premises Exchange omgeving) véél meer security features, bijvoorbeeld Defender for Office 365. Het zou zonde zijn om deze niet te benutten, zeker wanneer je daar al voor betaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van phising of het ontvangen van malware of links daar naartoe. Je kan hierbij denken aan een controle op: 

 • Exchange Online Protection 
 • Defender for Office 365 
 • SPF, DKIM & DMARC 
 • Multi-factor authenticatie 
 • Conditional Access 
 • Mobile Device / Mobile App Management 
 • Compliance 
 • En meer! 

Nadat we het Exchange Online Assessment hebben uitgevoerd voor jouw organisatie, ontvang je een rapport over de status van jouw moderne Exchange Online omgeving. In dit rapport zie je direct welke onderdelen voldoen aan de best practices met betrekking tot inrichting en security en waar nog zaken aangepast / ingericht moeten worden. 

De uitkomst van het rapport lichten we mondelijk toe, wanneer gewenst kunnen we jouw organisatie helpen met het oplossen van de bevindingen uit het Exchange Online assessment, dit als additionele opdracht. Om zo uiteindelijk te komen tot een solide en veilige Exchange Online Omgeving.