Viva Goals voor het bijhouden van jouw persoonlijke doelen

Sinds afgelopen najaar is Viva Goals beschikbaar als onderdeel van de Microsoft Viva suite; het employee experience platform van Microsoft. Viva Goals is een tool waarin je jouw persoonlijke- en teamdoelen inzichtelijk kunt maken.

Lees in dit eerdere blog hoe je naast persoonlijke en teamdoelen, je (strategische) organisatiedoelen inzichtelijk maakt met Viva Goals.

Wat is Viva Goals?

In Microsoft Viva Goals kun je doelstellingen opstellen op organisatie, team en persoonlijk niveau en de juiste medewerker(s) eraan koppelen. Viva Goals werkt volgens een open-tenzij principe: alle doelstellingen zijn openbaar. Wil je persoonlijke doelstellingen privé maken, dan kun je de doelen alleen voor jou, en bijvoorbeeld voor je manager, zichtbaar maken. Als organisatie kun je Viva Goals dus ook inzetten als digitaal persoonlijk ontwikkelingsplan.

Hoe krijg ik toegang tot Viva Goals?

Voor Viva Goals heb je een aparte licentie nodig. Je kunt kiezen uit de Microsoft Viva Goals licentie en de Microsoft Viva Suite licentie. Deze laatste licentie geeft je toegang tot alle Viva apps en functionaliteiten. Klik hier voor het licentieoverzicht.

Stel jouw doelen op met het OKR-raamwerk: Objectives and key results

De tool Viva Goals is gebaseerd op het OKR-raamwerk (Objectives en Key Results). Dit is een bewezen raamwerk voor het opstellen van organisatiedoelen, waarmee je afstemming en focus, een productieve en betrokken werkcultuur en succesvolle bedrijfsresultaten stimuleert. Volgens dit raamwerk stel je doelstellingen vast op organisatie-, team- en individueel niveau.

Doelen (Objectives):
Wat willen jij en jouw team bereiken? Wat is jouw definitie van succes?

Kernresultaten (Key Results):
Dit zijn de resultaten van jouw doelstellingen. Met de kernresultaten beschrijf je hoe je het succes van jouw doelen meet.

Wil je meer weten over hoe je OKR’s opstelt en bewerkt binnen Viva Goals? Klik hier om te navigeren naar de Microsoft instructie.

Direct inzicht in de voortgang van jouw doelen

Hieronder zie je een voorbeeld van een persoonlijk doelenoverzicht. In dit overzicht zie je alle doelen waar je bij betrokken bent. Om wat voor type doel het gaat, is te herkennen aan de kolom ‘Type’: organisatiedoel, teamdoel, persoonlijk doel.

Ook kun je snel zien wie in de organisatie verantwoordelijk is voor een doel, wat de voortgang is en welke updates er in de afgelopen periode zijn geweest.

In het voorbeeld hieronder zie je het overzicht van team- en persoonlijke doelen. Indien gewenst kun je deze doelen ook koppelen aan de organisatiedoelen. Stel ook kernresultaten op om de doelstellingen te bereiken. Hou vervolgens de voortgang van je doelen bij. Zo kun je eenvoudig zien of je op schema loopt of dat je meer tijd moet besteden om het doel op tijd af te ronden.

Via de navigatie links ga je eenvoudig naar andere teams, collega’s en  de organisatiebrede doelstellingen. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw organisatie. Je ziet alleen de persoonlijke doelstellingen van anderen, die openbaar zijn.

Binnen Viva Goals kun je kiezen voor welke termijn je doelen opstelt: bijvoorbeeld jaarlijks-, halfjaarlijks- of kwartaaldoelen. Je kunt ook meerdere indelingen naast elkaar gebruiken en bij bepaalde doelen aangeven dat deze voor komend jaar zijn opgesteld, en andere doelen voor één kwartaal. Dit doe je vanuit het Viva Goals Admin Center.

Wanneer gebruik je Microsoft Viva goals?

Microsoft Viva Goals kun je op verschillende manieren inzetten. Je kunt ervoor kiezen om dit programma volledig te gebruiken en in te zetten om organisatie-, team- en persoonlijke doelstellingen op een centrale, voor iedereen toegankelijke plek weer te geven en bij te houden. Een groot voordeel hiervan is, is dat er geen aparte documenten en opslaglocaties benodigd zijn voor het bijhouden van de verschillende typen doelen en dat iedereen toegang heeft. Je kunt er ook voor kiezen om één of meerdere typen doelen in te zetten. Hieronder meer informatie over de typen doelen.

Organisatiedoelen

Maak organisatiedoelen zichtbaar in Microsoft Viva Goals. Zo hebben alle medewerkers altijd toegang tot de up-to-date doelstellingen binnen de organisatie. Ook voor nieuwe medewerkers is dit een grote toegevoegde waarde, omdat direct zichtbaar is waar de organisatie zich de komende periode op focust en welke medewerkers waarbij betrokken zijn. Lees hier meer over het inzetten van Viva Goals voor het behalen van organisatiedoelen. 

Strategisch plan per team

Team plannen zijn vaak een onderdeel van een team, maar worden niet of beperkt gedeeld met andere teams. Met Viva Goals is het mogelijk om deze plannen en doelen inzichtelijk te maken voor het team, maar ook voor de rest van de organisatie. Op deze manier kun je van jouw eigen team, maar ook van andere teams, inzien waar zij zich mee bezig houden. Wie weet zorgt dit voor nieuwe team overstijgende samenwerkingen of nieuwe innovatieve ideeën.

Wil je als team in één overzicht zien hoe je doelen voor deze periode ervoor staan, ga dan naar het Team dashboard in Viva Goals. Hier zie je in één opslag de status rondom jouw teamdoelen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Er zijn geen aparte documenten en opslaglocaties benodigd voor het bijhouden van de verschillende typen doelen. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Deze is met Viva Goals digitaal bij te houden. Indien gewenst, kunnen persoonlijke doelen alleen inzichtelijk worden gemaakt voor jouw manager.

Meer van Viva

We hopen dat je meer te weten bent gekomen over hoe je Viva Goals kunt inzetten voor jouw persoonlijke- en teamdoelstellingen.

Ben je enthousiast over Viva Goals en wil je het implementeren binnen jouw organisatie? Zorg ervoor dat je aandacht besteedt aan de juiste implementatie en neem de organisatie mee door middel van adoptie. Meer weten of hulp nodig? Neem dan contact op met InSpark.

Houd daarnaast de InSpark blogs in de gaten of volg de informatie op de Viva website van Microsoft.

    Meer blogs

    image description
    Lilian Zwager | Consultant Change Management & Adoption
    Ik help je graag verder
    Neem contact op