Hybrid Identity Workshop

In deze workshop kijken we naar alle mogelijkheden in het gebruik & de beveiliging, van een moderne (hybride) Identiteit voor jouw organisatie.
Pim Jacobs

In de basis lijkt het inrichten van een Hybrid Identity ‘straight forward’, echter zien we nog veel te vaak dat aangekochte licenties (Azure AD Premium P1 + P2) vaak maar voor een (klein) gedeelte uitgenut worden. In deze workshop stellen we daarom het vertrekpunt vast van jouw Hybrid Identity (huidige situatie) en definiëren we samen een route voor de verdere modernisering van jouw Hybrid Identity, welke past bij jouw organisatie (mate van verandering & snelheid). Hierbij leggen we de focus op het zo goed en volledig mogelijk uitnutten van de door jouw aangekochte (Azure AD Premium P1 en/of P2) licenties, zelfs wanneer je dus enkel cloud-only werkt (of gaat werken) is deze workshop relevant!  De workshop wordt gegeven voor alle stakeholders van jouw organisatie die een raakvlak hebben met identity management & security en zal gegeven worden in een dagdeel (excl. de voorbereiding & uitwerking).  

We bekijken tijdens deze workshop de mogelijkheden die het Azure Active Directory platform biedt op het gebied van identity management. Denk hierbij aan: 

 • Synchronisatie van Identiteiten 
 • Standaard Azure Active Directory inrichting 
 • Authenticatie binnen de Microsoft cloud 
 • Single sign-on 
 • Provisioning 
 • Self-service mogelijkheden 
 • En meer! 

 Buiten de standaard mogelijkheden kijken we daarnaast ook naar de security onderdelen welke het Azure Active Directory platform the bieden heeft. Denk hierbij aan: 

 • Multi-factor authenticatie 
 • Conditional Access (middels de InSpark Conditional Access Baseline!) 
 • Self-service password reset 
 • Password protection 
 • Defender for Identity 
 • Identity Protection 
 • En meer! 

Bij ieder onderdeel worden tijdens deze workshop keuzes vastgesteld, deze keuzes zullen kort samengevat worden in een rapport wat na de workshop wordt uitgewerkt en gedeeld zal worden. 

Daarnaast kan dit rapport ook gebruikt worden als input voor de te schrijven designs, welke opvolgend dienen als leidraad voor de implementatie. In deze designs vind je dus ook de design keuzes voor jouw organisatie terug, welke gemaakt zijn tijdens de workshop.